FORMACIÓ PRL INDÚSTRIES SIDEROMETAL·LÚRGIQUES

Els recordem que el proper dia 1 d’octubre de 2022 finalitza el termini per a la realització de la formació prevista en la Resolución de 7 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo que, entre d’altres estableix els continguts formatius mínims en matèria de prevenció de riscos laborals per a les persones treballadores del sector del metall.

Aquesta formació ha de tenir un mínim de 6 hores per al personal directiu i d’oficines, de 20 hores per al personal de producció i/o manteniment, de 50 hores per a treballadors amb funcions preventives.

A partir d’aquesta data, no tenir la formació realitzada serà constitutiu de falta, que pot ser sancionat per a la inspecció de treball, que, segons hem pogut saber, està preparant una campanya en aquest sentit.

Per tant, els aconsellem posar-se en contacte amb el seu servei de prevenció aliè per a dur les accions que s’hagin de realitzar.

ENLLAÇ RES. 7 DE JUNY DE 2017

LES NOVES COTITZACIONS DELS AUTÒNOMS

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial Decret 504/2022,pel qual es modifiquen el Reglament General sobre inscripció d'empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors a la Seguretat Social, per actualitzar-ne la regulació respecte als treballadors per compte propi o autònoms.

Aquesta norma:

Horaris 3T 2022 Gabinet Permar SL

Durant el mes de juliol, els atendrem en horari habitual, de 8 a 2 del matí i de 3 a 6 de la tarda. Els divendres de 8 a 2/4 de 3 de la tarda.

El mes d'agost farem horari d'estiu, des del dia 1 i fins el 7 de setembre. Els atendrem de 8 del matí a 3 de la tarda.

A partir del 12 de setembre, el nostre horari tornarà a ser l'habitual

Dies festius del trimestre:

15 d'agost

8 i 9 de setembre: Festes locals

Dies festius - Revetlla Sant Joan - Festes locals

Recordin que, el proper dijous dia 23 de juny, els atendrem de 8 del matí a 2 de la tarda, en motiu de la revetlla de Sant Joan.

El divendres dia 24 és festiu a tots els efectes.

Preguem que ho tinguin en compte  a l’hora de fer les previsions convenients.

Festes locals Olot 2023

Els informem que l’Ajuntament d’Olot ha proposat els dies 7 i 8 de setembre del 2023 com a festes locals.

Els desitgem que gaudeixin d’una molt bona revetlla, amb molta cura per l’elevat risc d’incendis.

EL CONVENI DE LA CONSTRUCCIÓ REGULA EL CONTRACTE INDEFINIT ADSCIRT A OBRA.

El BOE del passat 17/05/2022 va publicar la Res. de 3/05/2022, per la qual s'afegeix un article 24 bis al conveni general del sector de la construcció i que resumim perquè en tinguin coneixement:

L'EXTINCIÓ DEL CONTRACTE INDEFINIT adscrit a obra es pot extingir per motius inherents a la persona treballadora, amb independència del nombre de persones treballadores afectades, i no és aplicable aquest tipus d'extinció de les persones treballadores que formen part del personal d'estructura ni a aquelles amb contractes indefinits subscrits abans del 31 de desembre de 2021

Són contractes indefinits adscrits a obra aquells que tinguin per objecte tasques o serveis la finalitat i el resultat dels quals estiguin vinculats a obres de construcció.

EL PROCÉS DE PROPOSTA DE RECOL·LOCACIÓ I FORMACIÓ serà a càrrec de l'empresa, realitzant-lo per la Fundació Laboral de la Construcció, directament per l'empresa o mitjançant una entitat especialitzada, dins de la jornada ordinària o fora considerant aquestes hores temps de treball ordinari. Es pot fer abans de finalitzar l'obra.

Durada màxima: 20 hores

FI D'OBRA I SERVEIS

L'acabament terminació real, verificable i efectiva dels treballs desenvolupats.

La disminució real del volum dobra acreditada

La paralització, definitiva o temporal, per causa imprevisible per a lempresa i aliena a la seva voluntat.

LA FINALITZACIÓ ES COMUNICARÀ: A la representació legal de les persones treballadores, a la comissió paritària del conveni o als sindicats representatius del sector en un rermini de preavís de 5 dies.

PROPOSTA DE RECOL·LOCACIÓ

MOTIUS D'EXTINCIÓ DEL CONTRACTE per motius inherents a la persona treballadora: (prèvia oferta de recol·locació)

CRITERIS DE PRIORITAT O PERMANÈNCIA:

RESPOSTA DE LA PERSONA TREBALLADORA

Nota.- La informació continguda en aquesta circular és només orientativa, per tal que coneguin l’existència de les qüestions que relatem. Comenti el detall amb l’equip del nostre despatx, que l’atendrà gustosament.

Assetjament sexual a l'empresa

Tal com els vàrem informar en circular del 28/03/2022, les empreses han d’utilitzar mesures de prevenció i detecció dels casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, de conformitat amb l'article 29 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

En aquests moments ja és obligatori per a aquelles empreses que tenen una plantilla igual o superior a 25 persones treballadores.

Entre d’altres, cal aplicar les mesures següents:

Els recomanem posar-hi fil a l’agulla, i de manera immediata, per a aquelles empreses que ja han de tenir el protocol establert obligatòriament.

Nota.- La informació continguda en aquesta circular és només orientativa, per tal que coneguin l’existència de les qüestions que relatem. Comenti el detall amb l’equip del nostre despatx, que l’atendrà gustosament.

SUBVENCIONS A LA CONTRACTACIÓ

Resolució EMT/1647/2022, de 18 de maig  

Condicions:

Col·lectius:

Import

Termini:

Del 2 de juny de 2022 a les 9:00 hores al 30 de setembre de 2022 a les 15.00 hores.

La presentació telemàtica pel Canal Empresa  (http://canalempresa.gencat.cat),

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts_contractacio_mercat_ordinari_treball_persones_amb_discapacitat?category=7610da42-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

Nota.- La informació continguda en aquesta circular és només orientativa, per tal que coneguin l’existència de les qüestions que relatem. Comenti el detall amb l’equip del nostre despatx, que l’atendrà gustosament.