ACOMIADAMENT OBJECTIU JUSTIFICAT PER ABSENTISME

Data de publicació: 2/12/2016

Ja sabem que determinat nombre d’absències no justificades d’un treballador a l’empresa són motiu d’acomiadament disciplinari, però, i les absències justificades, poden ser motiu d’acomiadament?

Efectivament, l'empresari pot extingir un contracte de treball per absentisme laboral, encara que les absències estiguin justificades.

 

Expliquem tot seguit el que diu, de manera genera l’Estatut dels Treballadors. Cal tenir en compte que els convenis col·lectius poden determinar altres condicions, tot i que no és molt freqüent.

 

L’acomiadament es justificarà sempre que les faltes arribin al 20% de les jornades hàbils en dos mesos consecutius, i si el total de faltes d'assistència en els 12 mesos anteriors es del 5% de les jornades hàbils, o el 25% en quatre mesos discontinus dins d'un període de 12 mesos.

Exemple: Treballador que acomiadem el 20/02/2016 per què ha faltat els següents  dies: 4 i 29 de gener de 2016, 18 i 19 de febrer de 2016

De 20/12/2015 a 20/02/2016: 42 jornades hàbils, 5% = 2,25 jornades. Acomiadament procedent.

 

Què és una absència?

La Falta de tot el dia de treball, intermitent i no consecutiva.

 

Quines absències no computen?

  • Vaga legal
  • Activitats de de representació legal dels treballadors.
  • Baixa per accident de treball.
  • Maternitat, risc durant l'embaràs i la lactància, malalties causades per embaràs, part o lactància, paternitat, llicències i vacances.
  • Malaltia o accident no laboral amb una durada de més de vint dies consecutius. En cas de recaiguda d'una mateixa malaltia, no és possible excloure-les del còmput, si els períodes de baixa han estat inferiors als 20 dies.
  • Baixes derivades de violència de gènere, acreditada pels serveis socials d'atenció o serveis de salut.
  • Tractament mèdic el càncer o malaltia greu.

Com es gestiona?

  • Notificació al treballador amb un preavís de 15 dies d'antelació, motivada suficientment, amb detall de les absències.
  • Pagament d’una indemnització de 20 dies per any treballat amb un màxim de dotze mensualitats.
  • Termini per a procedir a l'acomiadament: 1 any des de l'última falta d'assistència.

 

Què pot fer el treballador?

Contra totes les decisions empresarials, el treballador pot impugna-la.  El termini és de 20 dies hàbils des de la data d'efectes de la mesura.

És indispensable la papereta de conciliació presentada davant els serveis de conciliació. Si no s’arriba a cap acord en conciliació, procedeix la presentació de la demanda davant el Jutjat Social que per zona territorial correspongui.

 

Nota: La informació anterior és només orientativa, i dóna només un coneixement general de la norma que explica. La seva aplicació requereix l’estudi personalitzat per part de Gabinet Permar SL

Tornar al llistat

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar els nostres serveis i mostrar informació relacionada amb les teves preferències en base a un perfil elaborat a partir dels teus hàbits de navegació (per exemple, pàgines visitades). Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.

Acceptar
NO ACCEPTAR