AUTÒNOM EN PLURIACTIVITAT, DEVOLUCIÓ DELS EXCESSOS COTITZATS

Data de publicació: 3/31/2017

La pluriactivitat es defineix com la situació en què es realitzen dues o més activitats laborals que obliguen a cotitzar en més d´un Règim de la Seguretat Social.

El primer que cal tenir clar és que, tenir un contracte per compte d´altri, i conseqüentment estar donat d´alta en el règim general, i al mateix temps estar donat d´alta en autònoms i exercir professional o empresarialment altres activitats econòmiques per compte propi (RETA), és compatible.

Doncs bé, els treballadors per compte d´altri que simultàniament desenvolupen activitats com a autònoms es troben en situació de pluriactivitat i cotitzen en cada un dels règims (règim general i RETA).

El termini per a sol·licitar la devolució dels excessos cotitzats per als autònoms en pluriactivitat expira el 30 d´abril.

Per tenir dret a aquesta devolució, les quantitats aportades pel treballador al RETA, més la suma de les aportades per l´empresa i el treballador en el règim general, han de ser iguals o superiors a aquesta 12.368,23 euros. L´autònom tindrà dret a sol·licitar el reintegrament del 50% de l´excés sobre aquesta, amb un límit del 50% de les quotes d’autònoms abonades.


Exemple de càlcul d´excés de quotes per a autònoms en pluriactivitat


Al treballador que té una base de cotització de 3.000 euros per contingències comunes en el règim general, aquesta xifra li correspon una cotització del 28,30%, de la qual el treballador aporta el 4,70% i la resta l´empresa. Això suposa un total de 849 euros mensuals, que al final de l´any seran 10.188 euros.

A això li hem de sumar les quantitats aportades en el RETA. Suposem que cotitza per la base mínima, en aquest cas 893,24, el que suposa un cost mensual de 266,18 que al llarg de l´any suma 3.194,23. El total dels ingressos realitzats 13.382,23 €, una xifra superior al límit i que per tant suposa un excés de cotització.

La quantitat a retornar seria el resultat de restar les dues quantitats; és a dir, 13.382,23-12.368,23 = 1.014 euros, als quals caldria aplicar un 50% a què tenim dret de devolució, per tant serien 507 euros en aquest cas a tornar, ja que aquesta xifra no supera el 50 % de les quantitats ingressades en el RETA.

Per tant no tots els autònoms en pluriactivitat tenen dret a la devolució de l´excés de quotes. En tot cas, el càlcul l’hem de fer-nosaltres i sol·licitar la Seguretat Social la quantitat que creiem que ens correspon en cada cas, durant els primers quatre mesos de l´any.


La pluriactivitat per als nous autònoms

La Llei d´Emprenedors va introduir canvis per als nous autònoms que estiguessin en règim de pluriactivitat. Des l´1 de gener del 2014 poden obtenir la bonificació del 50% de la quota d´autònoms, aplicant la mateixa en cadascuna de les mensualitats en el moment del pagament. Només hi tindran dret els treballadors que estiguin cotitzant en el règim general i es donin d´alta en autònoms per primera vegada.

És a dir, si la situació de pluriactivitat parteix d´una cotització inicial al RETA, o si s´hagués cotitzat amb anterioritat en una activitat per compte propi, no tenim dret a aquesta bonificació. En aquest cas cal esperar a finalitzar l´any per a sol·licitar la devolució, sempre tenint en compte que s’ha d’arribar a la suma de cotitzacions en els dos règims, de 12.368,23 euros, fixada pels pressupostos generals de l´Estat per a 2016.


Termini

Per a això, cal de presentar dins el termini establert la sol·licitud de devolució d´ingressos indeguts davant la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

Termini: Des del 1 de gener de 2017 fins al 30 d´abril de 2017.

Si la sol·licitud es presenta fora de termini, la TGSS denegarà el dret a la devolució.

(La TGSS disposa d´un termini màxim de 6 mesos per dictar resolució sobre si és procedent la devolució de quotes)

Transcorregut aquest termini sense que s´hagi dictat resolució expressa, es pot entendre desestimada la sol·licitud.

Tornar al llistat

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar els nostres serveis i mostrar informació relacionada amb les teves preferències en base a un perfil elaborat a partir dels teus hàbits de navegació (per exemple, pàgines visitades). Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.

Acceptar
NO ACCEPTAR