COMPLIANCE, RESPONSABILITAT PENAL DE LES SOCIETATS

Data de publicació: 3/10/2017

El compliance s´ha convertit en un trending topic dins el món legal i empresarial, amb un protagonisme cada vegada més gran i que, fins i tot, ha donat origen a una nova professió molt sol·licitada (el compliance officer). No obstant això, encara hi ha nombrosos professionals que no coneixen exactament en què consisteix el compliance, o que pensen que és una cosa que només interessa a les grans empreses i que no els afecta.

Compliance és el resultat d´analitzar el risc per evitar que es produeixin irregularitats en l´empresa i perquè, si es donen, es descobreixin, investigades i sancionades, exonerant així a l´organització de qualsevol responsabilitat penal que se´n pugui derivar"


Per què ens interessa?

Des de l´entrada en vigor de l´última reforma del Codi Penal espanyol l´1 de juliol de 2015, i en concret del seu article 31 bis, les empreses poden ser responsables penalment i, per tant, sancionades pels delictes eventualment comesos pels seus administradors, directius o empleats, sobre els quals no s´ha exercit el degut control.

Aquesta mena de responsabilitat deriva, per tant, de la no existència dels mecanismes de prevenció i control que després d´aquesta reforma resulten exigibles per evitar el delicte en qüestió o, almenys, per reduir les seves conseqüències perjudicials.

Per tant, el nou article 31 bis del Codi Penal eximeix de responsabilitat penal a l´empresa que hagués instal·lat un Programa de Compliance penal o Pla de Prevenció de Delictes adequat i eficaç.

D´aquesta manera de dotar-se d´aquest Programa de Compliance Penal s´ha convertit no només en l´imperatiu ètic que era abans, sinó en una necessitat legal.


Objectius

El Compliance o compliment normatiu consisteix a establir les polítiques i procediments adequats i suficients per garantir que una empresa, inclosos els seus directius, empleats i agents vinculats, compleixen amb el marc normatiu aplicable. Dins el marc normatiu no han de considerar-se únicament les normes legals, com lleis i reglaments, sinó que també s´haurien d´incloure en el mateix les polítiques internes, els compromisos amb clients, proveïdors o tercers, i especialment els codis ètics que l´empresa s´hagi compromès a respectar, ja que hi ha multitud de casos en què una actuació pot ser legal però no ètica.

L´objectiu d´aquests tipus de programes, és aconseguir que l´empresa assumeixi un paper actiu en la prevenció de delictes i conscienciar els directius, representants legals i empleats de l´empresa, perquè no tinguin dubtes i coneguin les maneres en què poden ser comesos els delictes.

D´aquesta manera podem dir, que els objectius concrets són:

- Prevenir, mitjançant l´aplicació del Pla de Prevenció de delictes, la comissió per part de qualsevol directiu, representant o empleat, de qualsevol dels delictes considerats rellevants.

- Assegurar l´efectivitat de les normes i procediments de control, que minimitzin el risc de comportaments il·lícits per part dels professionals i / o empleats.

- Manifestar de forma clara que l´empresa condemna qualsevol conducta que sigui contrària a la llei i que aquestes conductes suposen un incompliment de les polítiques i procediments interns.

- Acreditar que s´ha exercit el control a causa sobre la seva activitat empresarial, complint d´aquesta manera amb l´exigència prevista en el Codi Penal.

- Donar cobertura i suport a l´establiment de noves mesures eficaces per a la millor detecció i control de delictes comesos en el si de l´empresa, un cop aquests ja s´han produït, perquè pugui aplicar-se el corresponent atenuant, en aquest cas, de la possible responsabilitat penal.

Tradicionalment, aquestes funcions requeien en els departaments d´assessoria jurídica, almenys a nivell general. Però a causa de la major complexitat reguladora, han sorgit persones que s´especialitzen en aquesta funció, ja sigui des de dins de l´empresa com a assessor in-house, o bé com a part de companyies especialitzades en Compliance.

Tornar al llistat

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.