COMPTABILITZACIÓ DESPESES D'ACCIONS FORMATIVES BONIFICADES

Data de publicació: 3/18/2016

Reproduïm la nota informativa de la Fundació Tripartita, per considerar-la d'interès:

Es recorda que la normativa aplicable a la Formació Programada per les Empreses per als seus treballadors determina que totes les despeses d'execució de les accions formatives i permisos individuals de formació, així com les bonificacions que s'apliquin, han de quedar identificats en compte separat o epígraf específic de la comptabilitat sota la denominació "formació professional per a l'ocupació". A partir de la publicació del Reial decret llei 4/2015 i la Llei 30/2015, l'incompliment d'aquest requisit podrà ser objecte de sanció.


En el cas de costos externs, es poden comptabilitzar en compte separat o epígraf específic en els comptes del subgrup 62 "Serveis exteriors" amb la referència "formació contínua" o "formació professional per a l'ocupació". En el cas d'imputació de costos interns (personal, amortització, ...) per justificar l'activitat formativa bonificada, no serà necessària la seva comptabilització en un compte comptable diferent de la utilitzada de forma habitual per l'empresa per comptabilitzar les despeses de personal. Això no obstant, s'haurà d'elaborar una memòria justificativa que correlacioni els costos de personal intern imputats amb la seva comptabilització.


En cas que finalment algunes de les accions formatives i / o permisos individuals de formació no siguin objecte de bonificació, les despeses relatives a les mateixes poden reclassificar del compte o epígraf específic indicat a un altre compte.


Cal recordar que constitueix obligació de l'empresa disposar de llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil. 

 

Nota: La informació anterior és només orientativa, i dóna només un coneixement general de la norma que explica. La seva aplicació requereix l’estudi personalitzat per part de Gabinet Permar SL

Tornar al llistat

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar els nostres serveis i mostrar informació relacionada amb les teves preferències en base a un perfil elaborat a partir dels teus hàbits de navegació (per exemple, pàgines visitades). Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.

Acceptar
NO ACCEPTAR