COMUNITATS DE PROPIETARIS. RECLAMAR A MOROSOS

Data de publicació: 5/6/2016

En tots els conflictes, i també en els cassos de morositat, és aconsellable exercir intensament la mediació fins on sigui possible, per tal d’arribar a un acord. A vegades les converses no donen fruits, i es fa necessari utilitzar altres vies legals per tal d’assegurar el compliment del deure del copropietari morós.

Per iniciar una reclamació judicial, cal tenir en compte el procediment. La forma és tant important com el fons, pel que hi prestarem especial atenció.

Tràmits previs a la reclamació judicial

  1. La comunitat de propietaris ha d’acordar en Junta degudament convocada, la liquidació del deute, així com autoritzar al president o a l'administrador exigir-la judicialment.
  2. Justificació de la vigència del càrrec de president en el moment de l'atorgament dels poders per a plets o quan s’inicia el procediment. Caldrà un certificat de l'acta de nomenament.
  3. El segon pas és comunicar al deutor, per escrit al domicili que el deutor té designat per a les diferents notificacions, la liquidació del deute. Si no existeix domicili de notificacions, aquesta es farà al pis o local del deutor a la comunitat. Si no això tampoc és possible, l’acord adoptat s’exposarà públicament en el tauler d'anuncis de la comunitat. D’haver de procedir d’aquesta manera, la notificació, signada pel secretari de la comunitat amb el vistiplau del president, ha d’explicar els motius pels quals es procedeix d'aquesta forma.

Un cop notificat deute detallat al deutor, aquest té un termini de 3 dies per a realitzar el pagament. Si no ho fa, el secretari certificarà l'acord de la junta i l'impagament dels imports deguts, amb el vistiplau del president de la comunitat.

La documentació anterior ja serveix per a demandar el deutor davant el Jutjat de 1a Instància que sigui competent, o sigui, el del domicili del deutor o de la finca.

Aquests tràmits els pot fer la comunitat, sense necessitat de contractar advocat i procurador, sempre que la quantitat reclamada sigui de fins a 2.000 €. en què sí són necessaris.

El procediment s’inicia amb la presentació del certificat d’aprovació del i la notificació correcte al propietari afectat.

Localitzat el deutor, el Jutjat dóna un termini de 20 dies per a pagar o per a oposar-se al deute. Si el deutor no atén el requeriment, s’ha d’instar l'execució del deute, però si el propietari s’hi oposa, s'iniciarà un procés declaratiu. En aquest cas, la comunitat pot demanar embargament preventiu de béns.

El Jutge determinarà el pagament més les costes i els interessos generats, si s’escau.

 

Nota: La informació anterior és només orientativa, i dóna només un coneixement general de la norma que explica. La seva aplicació requereix l’estudi personalitzat per part de Gabinet Permar SL

Tornar al llistat

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.