COMUNITATS DE PROPIETARIS, INSTAL·LACIO D'UN ASCENSOR

Data de publicació: 1/29/2016

Els oferim un recull de respostes a algunes de les preguntes més habituals que ens fem a l’hora d’instal·lar un ascensor en comunitats que no en tenen.

 

·     Quina majoria és necessària per a acordar instal·lar un ascensor?

Es requereix el vot favorable de la majoria dels propietaris i de quotes, ja que l’obra té per finalitat la supressió de barreres arquitectòniques.

 

·     Pot exigir obligació d'instal·lar un ascensor?

Sí, ja que és obligatori garantir l’accessibilitat universal. De manera especial quan ho requereixin els propietaris en l'habitatge o local visquin, treballin o prestin serveis voluntaris, persones amb discapacitat, o majors de setanta anys. Deixa de ser obligatori si el cost que es repercuteix als propietaris és superior a les quotes de despeses ordinàries de 12 mensualitats. Si la persona minusvàlida es fa càrrec de la diferència, segueix constituint una obligació. 

Recordem que la Llei 15/1995 de 30 de maig, faculta els minusvàlids per imposar a la Comunitat de Propietaris la instal·lació, a l'edifici d'un ascensor sempre i quan sigui el minusvàlid el que corri amb totes les despeses que origini la instal·lació de l'ascensor (art. 7).

 

·     Seria possible instal·lar un ascensor si precisés establir una servitud a favor de la comunitat i en perjudici d'un propietari?

S’ha d’estudiar cada cas, però la jurisprudència entén que aquest servei d'interès general, permet la constitució d'una servitud per a aquesta finalitat, fins i tot quan suposi l'ocupació de part d'un espai privatiu, amb el límit de pèrdua d'habitabilitat i funcionalitat de l'espai privatiu. En aquest cas, el propietari té dret a ser rescabalat dels danys i perjudicis causats.

 

·    Si els baixos estan eximits del deure de contribuir a "despeses de conservació, neteja, enllumenat de portals i escales"  i que no tenen accés als portals, han de pagar les despeses d'instal·lació?

Sí, ja que aquestes clàusules no alliberen els baixos del deure de contribuir a sufragar les despeses d'instal·lació. Segons la jurisprudència l'acord obliga a tots els comuners en aquells casos en què la instal·lació de l’ascensor és necessària per a l'adequada habitabilitat de l'immoble

 

·     És possible acordar l'exempció de les despeses de manteniment d'ascensor als baixos ?

 Sí, encara que hi ha una certa controvèrsia respecte si el quòrum necessari és la unanimitat o simplement la majoria.


Nota: La informació anterior és només orientativa, i dóna només un coneixement general de la norma que explica. La seva aplicació requereix l’estudi personalitzat per part de Gabinet Permar SL.

 

 

Tornar al llistat

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.