CONTRACTACIÓ AMB L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Data de publicació: 1/14/2019

El Consell Comarcal de la garrotxa, ens demana màxima difusió del text que trancrivim:

El passat dia 9 de març de 2018, va entrar en vigor la Llei 9/2018, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol, les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24UE, de 26 de febrer de 2014.

Una de les grans novetats que incorpora l'esmentada Llei és la obligatorietat de presentació de la documentació relativa a procediments de contractació amb l’administració pellica a través de mitjans electrònics i, concretament, utilitzant I ‘eina de sobre digital.

Per tal de facilitar aquesta tasca, el Departament d’Ecònoma I Finances ha publicat, en el seu web, un seguit de material que inclou, entre d'altres, vídeos explicatius i un entorn de proves per tal que les empreses tinguin les màximes facilitats alhora de realitzar aquestes tramitacions amb les administracions públiques.

Amb la voluntat de fer arribar aquest material al màxim d'empreses i contractistes possible, i coneixedors de la vostra tasca com a entitat de promoció i dinamització econòmica de la Garrotxa, us demanem fer la màxima difusió que us sigui possible d'aquesta informació a tot el teixit empresarial que creieu convenient.

La informació I material divulgatiu el podeu trobar en les adreces web següents:

MATERIAL GENERAL:

http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/contractacio-publica/junta_consultiva_de_contractacio_administrativa/contractacio_electronica/sobre-digital-2.0/

 

VÍDEOS DIVULGATIUS I ENTORN DE PROVES:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml?set-locale=ca_ES

 

Esperem que els sigui d’utilitat.

Tornar al llistat

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.