CONTRACTES DE TARIFA REDUÏDA EN TREBALLADORS INDEFINITS

Data de publicació: 2/19/2016

És una bonificació per la qual estan exempts de cotització per contingències comunes a la Seguretat Social els primers 500 euros de sou de cada treballador contractat sota la fórmula de contracte indefinit.

 

Si la contractació és a temps parcial, quan la jornada de treball sigui, almenys, equivalent a un 50% de la jornada, l’import es redueix proporcionalment.

 

REQUISITS

 • S'ha de crear ocupació neta.
 • Mantenir el nivell d'ocupació almenys, tres anys.
 • Estar al corrent de pagament de les seves obligacions tant d'Hisenda com de Seguretat Social el dia de l'alta dels treballadors i durant tot el temps que duri la bonificació.
 • L'empresa no podrà beneficiar-se de l'ajuda per contractar treballadors que substitueixin a altres.
 • La bonificació no es podrà aplicar a la contractació de treballadors que ja haguessin estat contractats en la mateixa empresa amb un contracte indefinit.

DURADA

 • 24 mesos.
 • Empresa amb menys de 10 treballadors, increment de 12 mesos, però al 50%, per tant estaran exempts de cotització els primers 250 euros de la base de cotització.
 • Fins el mes d’agost de 2016.

EXCEPCIONS

 • No s'aplicaran en els següents casos:
 • Contractacions que afecten el cònjuge, ascendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau, tant de l'empresari com de qui tingui el control empresarial, exerceixin càrrecs de direcció o siguin membres dels òrgans d'administració.
 • Contractació de treballadors que no puguin estar al Règim General de la Seguretat Social.
 • Contractació de treballadors que haguessin estat contractats en altres empreses del grup d'empreses del qual formin part i els contractes s'haguessin extingit per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que hagin estat uns o altres declarats judicialment com improcedents
 • Contractació de treballadors que en els sis mesos anteriors a la data del contracte haguessin prestat serveis en la mateixa empresa o entitat mitjançant un contracte indefinit.

LA TARIFA REDUÏDA ÉS INCOMPATIBLE AMB:

 • La tarifa jove de 300 euros per a la contractació indefinida dels joves menors de 25 anys.
 • L'ajuda econòmica que perceben les persones beneficiàries del Programa d'Activació per a l'Ocupació.

CONTRACTES A TEMPS PARCIAL

Els contractes a temps parcial amb una jornada mínima del 50 %  també poden beneficiar-se de la tarifa reduïda, si bé serà de manera directament proporcional.

 

QUÈ PASSA SI L’EMPRESA INCOMPLEIX ELS REQUISITS?

L’empresa està obligada a mantenir el nivell d'ocupació generada amb els nous contractes durant un mínim de  3 anys.

Si l'incompliment es produeix durant el 1r any, l'empresa haurà de retornar el 100% de la reducció de quotes.

Si l’incompliment es produeix durant el 2n, l'empresa haurà de retornar el 100% a partir del mes 13.

Si l’incompliment es produeix durant el 2n, l'empresa haurà de retornar el 100% a partir del mes 25.

 

Nota: La informació anterior és només orientativa, i dóna només un coneixement general de la norma que explica. La seva aplicació requereix l’estudi personalitzat per part de Gabinet Permar SL

 

Tornar al llistat

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.