COVID-19.2 RD 463/2020

Data de publicació: 3/15/2020

Gabinet Permar SL els informa que, en compliment de que estableix el RD 463/2020, queden anul·lades totes les consultes presencials a les nostres oficines, fins que finalitzi l’estat d’alarma

Gabinet Permar SL les informa que, en cumplimiento de lo dispuesto en este RD, quedan anuladas todas las consultas presenciales a nuestras oficinas, hasta que finalice el estado de alarma.

Contacte TL: 972275260, correu electrònic: gabinet@permar.cat, Maite Cubiló: maite@permar.cat, Rosa Casadellà: rosa@permar.cat, Cristina Monasterio: cristina@permar.cat, Susanna Vilalta: susanna@permar.cat, Elisabet Gómez: Elisabet@permar.cat, Anna Pascual: anna@permar.cat, Tino Pérez: tino@permar.cat.

 

Resum dels aspectes més rellevants del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i que poden tenir efectes sobre la relació laboral.

 

Es declara l'estat d'alarma, en tot el territori espanyol, des d'avui 2020.03.15 i fins al proper 2020.03.29, ambdós inclosos a causa de la situació d'emergència de salut pública ocasionada pel COVID-19 a pandèmia internacional i per a la protecció de persones, béns i llocs.

 

En relació als efectes que pot tenir sobre les empreses, destaquem:

 

 • Les autoritats podran practicar les comprovacions en les persones, béns, vehicles, locals, impedir que es portin a terme els serveis i activitats suspeses en aquest Reial decret.

 

Les persones únicament podran circular per les vies d'ús públic per a:

 1. Adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
 2. Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
 3. Desplaçament a el lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial.
 4. Retorn a el lloc de residència habitual.
 5. Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
 6. Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances.
 7. Per causa de força major o situació de necessitat.
 8. Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga que haurà de fer-se individualment, llevat que s'acompanyi a persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.

 

Efectes sobre empreses i relació laboral:

 

 • Se suspèn l'obertura a públic dels locals i establiments minoristes, a excepció dels establiments comercials minoristes d'alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, perruqueries, premsa i papereria , combustible per a l'automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies.

 

 • La permanència en els establiments comercials serà l'estrictament necessària, quedant suspès el consum de productes en els propis establiments. S'evitaran aglomeracions i es controlarà que consumidors i empleats mantinguin la distància de seguretat de al menys un metre per tal d'evitar possibles contagis.

 

 • Es suspenen les activitats d'hostaleria i restauració, podent prestar-se exclusivament serveis de lliurament a domicili.

 

 • Hi ha la possibilitat legal que es pugui intervenir i ocupar transitòriament indústries, fàbriques, tallers, explotacions o locals de qualsevol naturalesa, inclosos els centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada, així com aquells que desenvolupin la seva activitat en el sector farmacèutic.

 

 • Els serveis de transport públic de viatgers per carretera, ferroviaris, aeri i marítim que no estan sotmesos a contracte públic o obligacions de servei públic (OSP), reduiran l'oferta total d'operacions en, al menys, un 50%.

 

L'incompliment o la resistència a les ordres de les autoritats competents en l'estat d'alarma serà sancionat d'acord amb les lleis, en els termes que estableix l'article 10 de la Llei Orgànica 4/1981, d'1 de juny.

 

 

Conclusions, en relació a tota la legislació apareguda en els darrers dies:

 

Siguem responsables. Entenem que en aquesta situació ha de passar per davant de tot per a aturar la pandèmia. Per tant, no realitzem accions precipitades, no difonguem informacions innecessàriament, no ens posem en risc ni posem en risc a les persones treballadores, clients, proveïdors, etc... Actuem pensant totes les opcions.

 

Tenint en compte la premissa anterior, han de saber que:

 

 • Les persones treballadores confinades per prescripció mèdica i/o infectades pel coronavirus, han de tenir la baixa de malaltia comuna, que els lliurarà el seu metge de capçalera, i que es gestiona a nivell econòmic com si fos un accident de treball. No cal tenir el comunicat de baixa de manera immediata.

 

 • Empreses i autònoms poden sol·licitar l’ajornament en el pagament de diversos impostos (consultar-nos).

 

 • Les empreses compreses en la llista d'establiments obligats al tancament, han de posar-se en contacte amb nosaltres per estudiar el seu cas particular i dur a terme les actuacions necessàries; bars, restaurants, comerços...

 

 • Les empreses no incloses en la llista d'establiments obligats al tancament, poden realitzar la seva activitat amb la màxima normalitat de què siguin capaços, quedant prohibida l'atenció al públic. Les persones treballadores tenen l’obligació de complir amb les seves obligacions laborals.

 

 • Les empreses que decideixen unilateralment el tancament, n’assumeixen les conseqüències.

 

 • No s’ha establert cap ajuda per a les persones que han de quedar-se a casa per a tenir cura dels fills que no poden anar a l’escola.

 

 • Per a pal·liar els efectes d’aquesta crisi, aconsellem mesures de flexibilitat interna, és a dir, la negociació i el pacte empresa-treballadors, que ha de realitzar-se dins dels paràmetres legals. Si això no és possible, podem plantejar altres opcions legals, com ara un ERTE (Expedient de Regulació d’Ocupació Temporal), ja sigui per força major, per causes econòmiques, organitzatives, etc.

 

 • L’empresa ha de garantir la seguretat de les persones treballadores, prenent les mesures que siguin oportunes; si calen mascaretes, preveure la separació d’un metre entre persones, etc.

 

 • En cas que s’hagin d’aplicar mesures organitzatives de prevenció de contagi, les empreses han de tenir en compte la prevenció de l’estigma i garantir la confidencialitat.

 

 

 

ENLLAÇOS D’INTERÈS

 

Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2.

 

Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública.

 

Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.

Tornar al llistat

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar els nostres serveis i mostrar informació relacionada amb les teves preferències en base a un perfil elaborat a partir dels teus hàbits de navegació (per exemple, pàgines visitades). Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.

Acceptar
NO ACCEPTAR