COVID-19.25 NORMATIVA PUBLICADA AL BOE DEL DIA 03/05/2020

Data de publicació: 5/3/2020

BOE DE 03/05/2020

 

ÚS MASCARETES ALS MITJANS DE TRANSPORT I REQUISITS PER A LA MOBILITAT SEGURA

Ordre TMA/384/2020

 

 • S’estableix l’obligació de fer servir mascaretes que tapin boca i nas, en cas que s’utilitzin transports públics.
 • Es fa obligatori facilitar mascaretes i solucions hidroalcohòliques als treballadors de transports amb contacte amb el públic.
 • Vehicles privats particulars de fins a 9 places: Conductor + 2 persones per fila, darrere el conductor + mascareta.
 • Transports públics en vehicles de 9 places: Conductor + 2 persones per fila, darrere el conductor.
 • Vehicles amb una sola fila de seients (camions, furgonetes...): Màxim 2 persones + mascareta.
 • Transport públic regular: tots els usuaris asseguts i ocupació màxima, la meitat de la seva capacitat. Butaques darrere el conductor, buides. Si hi ha plataformes per a persones dretes, només el 50% de les permeses habitualment.
 • Es donen instruccions per a estacions, baixadors, intercanviadors...

 

OBRES EN EDIFICIS ON HI HAGI PERSONES AMB RISC DE CONTAGI PER A LA COVID-19

Ordre SND/385/2020

 

Es poden reprendre les obres en aquests tipus d’edificacions, sempre que no hi hagi cap interferència ni coincidència entre les persones que hi viuen i les que realitzen les obres. Es permeten interferències pel temps just necessari per a realitzar connexions a xarxes necessàries per a realitzar les obres.

 

 

CONDICIONS PER A L’OBERTURA AL PÚBLIC DE DETERMINATS COMERÇOS I SERVEIS, ARXIUS I PER A LA PRÀCTICA D’ESPORT PROFESSIONAL i FEDERAT

Ordre SND/388/2020

 

Poden reprendre la seva activitat els establiments que varen ser tancats pel RD 463/2020, de declaració d’estat d’alarma.

No poden obrir els establiments de més de 400 m2, centres comercials i parcs comercials, sense accés directe independent.

 

Condicions per a l’obertura:

 • Cal establir un sistema de cita prèvia.
 • Hi ha d’haver una persona treballadora per cada client que estigui dins el local.
 • No s’habilitaran zones d’espera dins de l’establiment.
 • Es garantirà l’atenció individualitzada (assegurar distàncies de seguretat o separar mostradors o mampares)
 • S’ha d’establir un horari d’atenció preferent a persones majors de 65 anys, que coincideixi amb les hores que tenen per sortir a passejar.(de 10:00 a 12:00 i de 19:00 a 20:00)

 

Les activitats que no van ser tancades pel RD 463/2020 poden seguir treballant en les condicions que ho feien des que va entrar en vigor aquest R.D. i les altres condicions sanitàries que s’estableixen en aquesta ordre.

 

Mesures higièniques per a establiments i locals d’obertura al públic:

 • Desinfecció de les instal·lacions dues vegades al dia, especialment poms, mostradors, passamans, i tots aquells elements que es toquen de manera habitual.
 • Una de les dues neteges es farà obligatòriament en finalitzar la jornada.
 • S’utilitzarà una dissolució de lleixiu 1:50 preparada al moment o desinfectants homologats.
 • Després de cada neteja es llençaran de forma segura tots els materials utilitzats i els EPI’s i la persona que ha realitzat la neteja es rentarà les mans.
 • Es realitzaran neteges dels llocs de treball a cada canvi de torn, tenint especial cura en les superfícies que es toquen habitualment per més d’una persona treballadora; ordinadors compartits, caixes registradores, pantalles tàctils, etcètera.
 • Si hi ha més d’un treballador simultàniament a l’empresa, cal neteja i desinfecció de zones privades pels treballadors; vestidors, office, etcètera.
 • Uniformes, roba de treball i roba de carrer que s’ha fet servir per a treballar: Es netejarà i desinfectarà diàriament, en cicles de rentat de 60 graus o més.
 • Ventilació: S’ha de garantir que sigui adequada a tota l’empresa.
 • Papereres: Cal disposar-ne obligatòriament, amb tap i pedal, si pot ser, per a desar-hi mocadors i material d’un sol ús.
 • No es poden incorporar a la feina les persones treballadores...
  • Que en el moment de l’obertura estiguin en aïllament domiciliari per tenir diagnosticat Covid-19, o tinguin algun dels símptomes.
  • Que estiguin en període de quarantena domiciliària per contacte amb persona contagiada o haver-ho estat personalment.
 • L’empresari vetllarà per la salut de les persones treballadores, les formarà i informarà i, si no es pot garantir la distància de dos metres entre persones, serà obligatori l’ús de mascaretes.
 • El fitxatge amb empremta digital se substituirà per qualsevol altre sistema, o es desinfectarà cada cop que s’utilitzi.
 • S’adaptaran les horaris de la manera que sigui necessària per a garantir la separació de dos metres entre les persones, en qualsevol estança de l’empresa.
 • Si una persona treballadora té símptomes de la COVID-19 es contactarà amb el telèfon de sanitat i abandonarà el lloc de treball immediatament.

 

Protecció a clients

 • Seran als establiments el temps imprescindible.
 • Si es pot atendre més d’un client a l’hora, cal assenyalar de manera clara la distància de dos metres, amb marques a terra, cartells o el que calgui.
 • Un treballador no pot atendre més d’un client alhora. Per tant, un treballador, un client.
 • Hi haurà dispensadors hidroalcohòlics autoritzats a disposició del públic.
 • En les zones d’autoservei, hi prestarà servei un treballador. Ningú s’autoabastirà.
 • Botigues de roba i arranjaments de roba:
  • Emprovadors: els utilitza una sola persona i es desinfecten cada vegada que s’utilitzen.
  • Peces emprovades i no adquirides pel client, s’higienitzaran.

 

 

HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

 • Només lliuraments a domicili i recollida de comandes. NO està permès el consum a l’interior dels locals.
 • S’establirà un sistema de repartiment preferent a les persones majors de 65 anys.
 • S’establirà un horari de recollida, per què no s’aglomerin els clients a l’establiment.
 • No es poden incorporar a la feina les persones treballadores...
  • Que en el moment de l’obertura estiguin en aïllament domiciliari per tenir diagnosticat Covid-19, o tinguin algun dels símptomes.
  • Que estiguin en període de quarantena domiciliària per contacte amb persona contagiada o haver-ho estat personalment.
 • Els treballadors han de comptar amb els EPI’s que siguin necessaris, com a mínim mascaretes i gels hidroalcohòlics.
 • Per als clients, caldrà disposar de:
  • Gels hidroalcohòlics a l’entrada
  • Papereres amb tap d’accionament no manual amb bossa d’escombraries.
 • Els clients estaran a l’establiment el temps estrictament necessari.
 • Si no és possible atendre més d’un client alhora, l’accés serà individual, excepte un adult acompanyat d’un menor.

 

 

ACTIVITAT ESPORTIVA PROFESSIONAL I FEDERADA

 

Per a tots els esportistes, professionals i federats:

 • Si és necessari, podran accedir lliurement a espais naturals; mar, rius, embassaments...
 • Esportistes en modalitats d’esporta adaptat, poden anar acompanyats d’una persona, si és necessari.
 • Esportistes adaptats i paralímpics, si és imprescindible, poden anar acompanyats, però hauran d’utilitzar mascareta.

 

Esportistes professionals, d’alt nivell o d’interès nacional:

 • Poden entrenar individualment, a l’aire lliure i dins dels límits de la seva província
 • Poden emprar el material esportiu i equipament necessari, mantenint la distància social.
 • Durada i horari: Els necessaris.
 • Pot haver-hi un entrenador, si és necessari, sempre que es mantinguin les mesures de seguretat oportunes.
 • Han de disposar d’una acreditació que ha d’emetre la federació esportiva corresponent. La llicència esportiva o el certificat d’esportista d’alt nivell és suficient.

 

Altres esportistes federats:

 • Podran entrenar-se individualment de 6:00 a 10:00 i de 20:00 a 23:00 i dins del seu terme municipal.
 • Poden accedir a espais naturals, si fos necessari.
 • Les distàncies entre persones seran de 2 metres. Per a l’ús de bicicletes, patinets o similars, 10 metres, excepte per a esportistes adaptats.

 

Entrada en Vigor: 04/05/2020 i fins a la fi de l’estat d’alarma.

Tornar al llistat

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.