COVID-19.9 - RDL 9/2020

Data de publicació: 3/23/2020

RDL 9/2020, BOE 28.03.20

 

Segueix un breu RESUM de la primera lectura del RDL 9/2020, BOE 28.03.20, que aprofundeix en la regulació de matèries laborals iniciades en el RDL 8/2020 i, també, intenta aclarir algunes qüestions.

 

QÜESTIONS DESTACADES

  • No es poden extingir contractes de treball per les causes previstes en l'article 52.c) ET (econòmiques, productives, tècniques i d'organització) i pel 49.1.h) ET “força major”, quan estan relacionats amb el COVID-19.
  • L'empresa tramitarà la prestació d’atur dels seus treballadors amb contractes suspesos per ERTO. És imprescindible tenir l'autorització de la persona treballadora. La comunicació al SEPE ha de realitzar-se en un termini de 5 dies des de la sol·licitud, ja que fa pressuposar que des de la presentació s'inicia aquest còmput de 5 dies. Els farem arribar model d’autorització, que han de guardar a l’empresa i que són imprescindibles.
  • Silenci Administratiu positiu: Tema estrella d'aquests dies. En el preàmbul es fa referència expressa al fet que la falta de resolució produirà l'efecte que la sol·licitud està aprovada. Per tant, haurem d'estar atents als 5 dies (hàbils).
  • Interrupció del còmput de la durada dels contractes temporals. Això equival, en la pràctica, que un contracte temporal que acabi durant el període d’alarma, no es pot donar per acabat i s’ha d’allargar els mateixos dies que duri aquest estat d’alarma.
  • La durada del ERTO per causa de força major s'estendrà durant el període d'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues.
  • La Inspecció de Treball i el SEPE "ja estan afilant les eines", per al cas que es produeixin fraus o irregularitats. Si comprovessin que hi ha hagut frau o irregularitat, al marge de sancions (administratives i penals), haurà de reintegrar-se la desocupació percebuda pels treballadors.
  • La data d'efectes de la situació de desocupació per als ERTO’S per causa de força major serà la del fet causant (o en el seu cas, l' establerta en la sol·licitud) i per als ERTOS per causes objectives la data en què es comuniqui a l'Autoritat Laboral la decisió d'adoptar-lo.

 

 

Entrada en vigor i vigència: Des d'avui, 28.03.20, i fins que finalitzi l'estat d'alarma o les seves pròrrogues

Aquesta norma aclareix algunes coses que ara eren molt difuses, però crea algun dubte que és essencial: Com gestionar (sense codi) la tramitació de la desocupació i, per tant, l'aplicació efectiva del ERTO per força major. Suposem que rebrem instruccions de l’organisme que correspongui.

 

Reiterem que aquest és un primer resum i els preguem que entenguin que anem assimilant i interpretant les normes i els procediments tant bé i ràpid com podem, però la gestió legal de tota aquesta qüestió, no és gens fàcil i ens obliga a fer les coses d’una manera que no ens agrada, sense temps de pensar les coses, ni d’interpretar-les, ni d’assimilar-les. Per la nostra part, hi posem tot el que està a les nostres mans. Agraïm la seva comprensió.

 

19:03

Tornar al llistat

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.