REGISTRE DE LA JORNADA DELS TREBALLADORS

Data de publicació: 7/4/2016

REGISTRE DE LA JORNADA DE TOTS ELS TREBALLADORS - (ARTS. 12.4.c) I 35.5 DE L’ESTATUT DELS TREBALLADORS)

 

Vista la notorietat que ha adquirit el tema del registre de la jornada en els darrers mesos, resumim la informació que ja els vàrem facilitar el 22 d'abril i que poden consultar en aquest enllaç, respecte d’aquest tema.

 

Treballadors a temps parcial:

 • Registre dia a dia, totalitzant-se mensualment.
 • Hi constaran l’hora d’entrada i la de sortida, les hores ordinàries i les complementàries.
 • Es lliurarà una còpia al treballador i en tindrem constància.
 • L’incompliment d’aquestes obligacions presumeix el contracte a jornada completa, amb conseqüències a nivell salarial, de cotització i de sancions.
 • No hi ha un sistema específic però ha de ser fiable i invariable.
 • No són vàlids els quadrants horaris.
 • Els registres manuals han de dur la firma del treballador.
 • Els treballadors que presten serveis fora de l’empresa també han de complir amb aquest requisit.
 • El registre de jornada diària només s’ha de conservar respecte del mes en curs, dels mesos anteriors només cal conservar el resum mensual de les hores totalitzades durant 4 anys.
 • Els registres han d’estar a l’empresa, ens els poden demanar en qualsevol moment.
 • Es lliurarà còpia als representants dels treballadors.

 

Treballadors a temps complet:

 • Es durà a terme igual que la dels treballadors a temps parcial, però només hi ha obligació de guardar-la durant el mes en curs.
 • Hem de tenir constància que s'ha lliurat l'esmentat control a cada treballador. 

Cal tenir en compte que:

 • En controls de jornada automatitzats, la inspecció de treball ens pot exigir la impressió dels registres en el moment de la visita.
 • Les hores que fa cada treballador han de ser coincidents amb les que marca el conveni col·lectiu per cada any. En el seu cas, han de ser proporcionals a la jornada contractada.

 

Nota: La informació anterior és només orientativa, i dóna només un coneixement general de la norma que explica. La seva aplicació requereix l’estudi personalitzat per part de Gabinet Permar SL. 

 

 
Tornar al llistat

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.