ELS AUNTÒNOMS SOCIETARIS, PODEN TENIR NÒMINA?

Data de publicació: 5/12/2017

Des de l´entrada en vigor de la Reforma Fiscal de 2015, els autònoms societaris han vist la forma de percebre la retribució pel seu treball subjecta a canvis. Sobretot quan realitzen una prestació de serveis que pot estar englobada en la secció segona de l´IAE, és a dir, desenvolupen una activitat econòmica empresarial, que podria estar enquadrada com a activitat professional i reben retribució per això.

Sent autònom societari hi ha dues opcions subjectes a diversos requisits: és possible tant facturar com fer una nòmina, en funció de la situació.

Fins a l´arribada de la Reforma Fiscal de fa un parell d´anys era possible que els autònoms societaris que desenvolupaven una activitat professional per la seva empresa fossin remunerats mitjançant nòmina. No obstant això, el panorama actual ha canviat i s´han d´observar una sèrie de requisits a l´hora de tenir clar si, com a autònom administrador, hem de cobrar d´una manera o una altra.


Què és un autònom societari?

Ja saps que en qualsevol societat de naturalesa mercantil ha d´haver sempre un soci ha de donar-se d´alta com a autònom societari o administrador. Es tracta, en resum, d´aquell sota la responsabilitat estarà la gestió o regència de l´empresa. Estar registrat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms és un requisit indispensable. A més, estarà obligat a tributar sobre una base imposable superior a la dels autònoms "normals" i no té dret a accedir a cap bonificació sobre la seva quota.
 

¿Facturar o nòmina per la meva feina?

Això dependrà, en primer lloc del capital que l´autònom societari o administrador tingui de l´empresa en qüestió.

Si posseeix el 50% o més del capital invertit en l´empresa, llavors no podrà cobrar generalment a través de nòmina com a treballador, tenint accés a dues vies:

Cobrar mitjançant nòmina sempre que s´hagi reflectit en els estatuts de la societat que el treball exercit pel soci administrador es remunerarà d´aquesta forma. En aquest cas s´aplicarà una retenció superior del 35% en general, i del 19% en el cas que el net del volum de negoci no hagi superat els 100.000 euros en el període anterior.

Una altra opció és la de facturar a la societat pels serveis professionals prestats a l´empresa sent autònom societari suportant un IVA del 21% i retenció d´IRPF del 15% (7% durant els dos primers anys com a administrador, sempre que no s´hagi desenvolupat activitat en els període anterior). També podries facturar a la teva empresa sent autònom societari en el cas pel qual es compleixin un d´aquests casos:

- Que l´autònom societari exerceixi funcions de direcció i gestió de la societat, a més de comptar amb un 25% o més de participacions.

- Sense posseir participacions de l´empresa, complint-se el requisit de convivència amb un soci que sí que tingui la propietat 50% o més.

- Ser soci, treballar a l´empresa i tenir el 33% o més de participacions.

En general, els factors que s´han de donar a l´hora de facturar com a autònom societari a la teva pròpia empresa desenvolupant tant la funció d´administrador com aportant serveis professionals d´un altre tipus són: tenir seu pròpia que compta amb el capital productiu necessari per dur a terme la activitat, sense que s´incorri en una relació de dependència de cap tipus amb l´empresa amb la que es va a facturar en la prestació del servei.


¿I quin és llavors el criteri a seguir per facturar sent autònom societari?

Segons la Direcció General de Tributs (DGT) i l´Agència Tributària, com a organismes responsables, aquesta figura està subjecta a IVA i, per tant, obligat a emetre factures, si desenvolupa una activitat de naturalesa independent a la societat a la qual presta els seus serveis .

- Emprar un centre de treball, mitjans i eines materials i personals propis per a exercir el servei.
- Que el servei prestat no estigui supeditat o influït per jerarquies ni presa de decisions pel que fa a l´estructura organitzativa de l´empresa per la qual es factura, de manera que l´autònom tindria llibertat per gestionar el seu treball.
- Concórrer en el risc econòmic del servei de l´activitat.

És a dir que, per exemple, si l´autònom societari compta amb els recursos de la societat per oferir-li un servei en el qual precisa dels mateixos, aquest no estaria subjecte a IVA, per la qual cosa l´autònom societari no estaria obligat a facturar. Això sí, aclarir que el fet de no haver d´emetre factura no eximeix a l´autònom societari de tramitar la seva alta com a autònom en el RETA.

Tornar al llistat

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar els nostres serveis i mostrar informació relacionada amb les teves preferències en base a un perfil elaborat a partir dels teus hàbits de navegació (per exemple, pàgines visitades). Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.

Acceptar
NO ACCEPTAR