ELS FALSOS AUTÒNOMS

Data de publicació: 2/26/2016

Què és un fals autònom?

És aquella persona que realitza un treball voluntari, retribuït, dependent, i aliè als riscos i beneficis de l'empresa, però no està donat d'alta al Règim General de la Seguretat Social (RG), ni ha formalitzat cap contracte de treball, sinó que presta els seus serveis de manera encoberta i en Règim Especial de Treballadors Autònoms. (RETA)

 

Qui tria en quin règim se m'ha d'enquadrar?

Una persona no s’enquadra al RETA o a l’RG per què vol, o per què així ho decideixen amb l’empresari, si no per la realitat de les funcions que realitza i com les realitza. Si la descripció del treball encaixa dins de la descripció de l'article 1.1 de l'Estatut dels Treballadors, la relació entre les parts és laboral, per tant, correspon l’enquadrament al RG. Per això, una persona que realitza una prestació voluntària de serveis per compte d'altri, mitjançant una retribució i dins de l'organització i direcció de l'empresari, ha de tenir contracte de treball i ha de ser donar d’alta al RG de la Seguretat Social.

 

Com sabem si estem davant un fals autònom?

La voluntarietat.- La prestació de serveis d'una relació laboral ha de ser sempre voluntària, de fet s’hi presumeix.  La prestació forçosa no és relació laboral si no esclavitut.

 

La retribució.- La relació mercantil es retribueix a partir de la presentació d’un factura per serveis prestats, per tant, un autònom presentarà factura, amb els impostos que corresponguin, IVA o IVA i IRPF.  La presentació d’una factura no suposa que la relació sigui mercantil.

 

La dependència.- Un treballador no té autonomia per a la presa lliure de decisions i està sotmès al poder de direcció i control de l'empresari. Per exemple, és treballador qui està subjecte a un horari, qui ha de justificar d'absències, qui ha de demanar o programar le vacances amb l’empresa, qui assumeix ordres directes o indirectes de l'empresari o responsables, etc. L’autònom és aquell a qui encarreguem una feina i la realitza quan vol, com vol.

 

L’absència de riscos.- Aquell qui presta el seu treball i a canvi d’un import, sense importar-li si l’empresa va bé o malament és treballador que cal enquadrar al RG. L’autònom assumeix els diferents riscos que puguin presentar-se, com ara problemes per treballs mal fets, lliuraments fora de termini, impagaments de factures, etc.

 

Indiferència dels resultats.- Quan els resultats del treball depenen de les decisions pròpies, parlem d’un autònom, el cas contrari és un treballador laboral. Per exemple, una retribució periòdica i fixa sense tenir en compte resultats o la utilització  de mitjans de producció aliens, són característiques d’una relació laboral.

 

Què passa si una empresa té un fals autònom?

Inspecció.- La inspecció de treball pot actuar d’ofici si detecta un “fals autònom” en una empresa. També pot actuar a partir d’una denúncia. En aquest cas, pot donar d’alta el treballador a l’RG, amb una antiguitat igual a data de la primera factura de l’autònom, amb una base de cotització igual a la base de la factura de cada mes. Això suposa haver de liquidar les quotes de la Seguretat social per un període màxim de 4 anys, més el recàrrec del 35%, i pagar la sanció que correspongui. Després correspondrà a l’empresa demostrar que la relació entre les parts és mercantil. En aquests cassos és habitual haver d’arribar als Tribunals. Cal recordar que la inspecció de treball té presumpció de certesa en relació a tot allò que veu i comprova, per tant, les proves les ha d’aportar l’empresa, i han de ser prou contundents per desvirtuar les afirmacions de la inspecció.

Qualsevol persona pot denunciar irregularitats davant la inspecció de treball, però en qualsevol cas caldrà que aquestes continguin totes les dades del/de la denunciant. 

 

Nota: La informació anterior és només orientativa, i dóna només un coneixement general de la norma que explica. La seva aplicació requereix l’estudi personalitzat per part de Gabinet Permar SL

Tornar al llistat

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.