GUARDAR LES FACTURES?

Data de publicació: 7/15/2016

Si ets autònom o pime has de plantejar-te si tens algun obligació relacionada amb les factures i els justificants. Hi ha terminis mínims per a conservar els documents relatius a l´activitat econòmica? Pot l´Agència Tributària exigir-me després de diversos anys les factures? Durant quant de temps s´han de conservar les factures, els llibres i altres justificants d´activitat econòmica? En aquest article et volem aclarir els dubtes relacionats amb els terminis de conservació de les factures i altres documents relacionats amb la teva empresa.

La pregunta clau és: ¿Durant quant de temps està obligada una pime o autònom a guardar les seves factures, llibres i altres tipus de justificants de la seva activitat? I per respondre a la mateixa hem de fer-ho des de 4 perspectives, Mercnatil, Fiscal, IVA i Prevenció de blanqueig de capitals.

 

 

Des del punt de vista mercantil

El Codi de Comerç preveu l´obligació de conservar durant sis anys des de la data l´últim assentament de l´exercici, tots els llibres i documents relatius a l´activitat econòmica, tant si es tracta d´un autònom com si es tracta d’una entitat mercantil. Aquesta obligació que es manté encara que l´empresari hagi cessat en la seva activitat.

Tanmateix, per a la normativa referida als impostos, el termini de prescripció és de quatre anys, que comencen a comptar des del moment en que aquest es presenta. Així, tot i que es refereix a aquests quatre anys, la normativa mercantil exigeix ​​que aquests guardin la documentació durant el termini dels sis anys.

 

Des del punt de vista fiscal

 

Com ja hem anticipat, la normativa fiscal contempla un termini de quatre anys. No obstant això, hi ha altres terminis als quals hem de prestar atenció:

Si Hisenda intervé per revisar els impostos en el termini dels quatre anys de prescripció o presenta una declaració complementària, el termini dels quatre anys s´iniciarà de nou després d´aquesta interrupció.

Si es tracta de factures d´un actiu que és amortitzable s´han de conservar el termini de quatre anys des de la data en què es va acabar l’amortització.

Quan el resultat de l’exercici sigui de pèrdues, l´obligació arriba a un termini d´almenys deu anys.

En el supòsit d´adquisició d´un immobilitzat que per la seva activitat tingui una imputació superior a 3005,06 euros, el termini de conservació és de nou anys.

 

Des del punt de vista de l´IVA

 

La LGT estableix una obligació general per a empresaris i professionals respecte l´obligació d´expedir i lliurar factures o documents equivalents. Sobre aquests documents, la Llei de l´IVA estableix que aquests documents hauran de conservar durant un termini de quatre anys, que és el termini de prescripció del mateix.

Finalment, el Reglament que regula les obligacions de facturació, estableix que els documents que s´enuncien a continuació també s´han de conservar durant el termini que estableixi la LGT (quatre anys), i són:

Factures rebudes.

Còpies o matrius de les factures expedides.

Justificants comptables d´operacions d´aplicació d´inversió, quan el proveïdor no estigui establert a la Comunitat.

Rebuts que justifiquin el reintegrament de la compensació del règim especial d´Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Documents que acreditin el pagament d´impost a la importació.

Els documents es conservaran en paper o format electrònic, sempre que es garanteixi de l´autenticitat respecte al seu origen, contingut i legalitat. A més, s´ha de garantir a l´Administració l´accés als mateixos.

  

 

Atenent a la prevenció de blanqueig de capitals

Respecte a aquesta matèria també regeix una especialitat, ja que si ets subjecte obligat per la normativa de prevenció de blanqueig de capitals afectada per la Llei 10/2010 el termini de conservació és de deu anys.

 

Nota: La informació anterior és només orientativa, i dóna només un coneixement general de la norma que explica. La seva aplicació requereix l’estudi personalitzat per part de Gabinet Permar SL.

Tornar al llistat

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar els nostres serveis i mostrar informació relacionada amb les teves preferències en base a un perfil elaborat a partir dels teus hàbits de navegació (per exemple, pàgines visitades). Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.

Acceptar
NO ACCEPTAR