IGUALTAT DE TRACTE I D'OPORTUNITATS DONES-HOMES EN L'OCUPACIÓ

Data de publicació: 4/9/2019

Resum dels principals aspectes del REIAL DECRET-LLEI 6/2019, DE 1 DE MARÇ, DE MESURES URGENTS PER A LA GARANTIA DE LA IGUALTAT DE TRACTE I D'OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES EN L'OCUPACIÓ.

 

Plans d'igualtat

Totes les empreses de més de 50 empleats han d’elaborar un pla d'igualtat, amb mesures avaluables dirigides a eliminar els obstacles que impedeixen o dificulten la igualtat efectiva de dones i homes.

Es crea un Registre de Plans d'Igualtat de les Empreses, on les empreses hauran d’inscriure els seus plans:

Terminis:

 • De 50 a 100 persones treballadores, 3 anys.
 • De 101 a 150 persones treballadores, 2 anys.
 • De 151 a 250 persones treballadores, 1 any.
 • Les empreses de més de 250 persones treballadores, ja hi estaven obligades.

 

Major protecció en cas d'acomiadament en cas d'embaràs o part.

 • El cessament per no superació del període de prova d’una dona embarassada, serà nul excepte que s'acreditin les causes que han motivat aquest cessament.
 • L’acomiadament objectiu i el disciplinari, en cas de no ser procedents, seran nuls, si afecta a una persona treballador amb un menor de menys de 12 mesos.

 

Registre Salarial per Gènere

 • Totes les empreses han de portar un registre amb els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la plantilla, separant les dades per sexes i grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d'igual valor.
 • Les persones treballadores poden accedir a aquest registre a través de la representació legal de les persones treballadores.
 • Empreses de 50 o més treballadors: Si la mitjana de les retribucions de les persones treballadores d’un sexe és superior a les de l'altre sexe en un 25% o més, l'empresari ha justificar-ho en el registre.

 

Permís de lactància

Tots dos progenitors poden sol·licitar el permís de lactància. Quan tots dos progenitors*, exerceixin aquest dret amb la mateixa durada i règim, el gaudi podrà arribar fins els 14 mesos del lactant, dels que 9 mesos seran a càrrec de l'empresa i els altres 3 mesos a càrrec de l'INSS.

 

Excedència per cura de fills

Si els dos progenitors s’acullen a una excedència de la mateixa durada, tenen dret a reserva de lloc de treball durant 18 mesos.

 

Part prematur

En el cas de naixement prematur de fill/a o si aquest/a, o si aquest/a ha de romandre hospitalitzat/ada després del part, les persones treballadores:

 • Es poden absentar de la feina durant una hora al dia
 • Poden reduir la jornada de treball fins a un màxim de dues hores, amb la disminució proporcional del salari.

 

Adaptació de jornada

 • Les persones treballadores tenen dret a sol·licitar les adaptacions de la durada i distribució de la jornada de treball, en l'ordenació del temps de treball i en la forma de prestació, per a la conciliació de la vida familiar i laboral, fins que el/la menor tingui 12 anys.
 • Les adaptacions han de ser raonables i proporcionades en relació amb les necessitats de la persona treballadora i amb les necessitats organitzatives o productives de l'empresa.
 • Es negocia amb la representació de les persones treballadores, o amb la persona interessada, durant un màxim de 30 dies. L’empresa accepta, proposa alternativa o rebutja, sempre justificant-ho. La decisió pot ser recorreguda per la persona treballadora en via judicial.

 

Permís per naixement de fill

Un naixement suspèn el contracte de treball del progenitor diferent de la mare biològica:

 • Des de l’1 d'abril de 2019, el permís de paternitat serà de 8 setmanes, de les quals 2 han de ser obligatòriament a jornada completa i immediatament després el part. Les altres 6 setmanes a distribuir setmanalment a voluntat de la persona treballadora.
 • Des de l’1 de gener de 2020, el permís de paternitat serà de 12 setmanes, de les quals 4 han de ser obligatòriament a jornada completa immediatament després del part. Les altres 8 a distribuir setmanalment a voluntat de la persona treballadora.
 • A partir de l’1 de gener de 2021, durant 16 setmanes, 6 de les quals immediatament després del naixement i a jornada completa. Les altres 10 setmanes, es poden triar en períodes setmanals fins que el nadó compleixi dotze mesos.

La mare biològica tindrà dret a gaudir fins a 4 setmanes de permís de maternitat abans del part.

La persona treballadora ha de preavisar dels períodes setmanals de gaudi amb 15 d’antelació.

Desapareix l'Estatut dels Treballadors el permís retribuït de 2 dies per naixement de fill per als pares*.

 

(*) pares o adoptants, o  guardadors o acollidors

 

Aquest document és només un resum orientatiu. Per a més informació contactin amb Gabinet Permar SL

Tornar al llistat

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar els nostres serveis i mostrar informació relacionada amb les teves preferències en base a un perfil elaborat a partir dels teus hàbits de navegació (per exemple, pàgines visitades). Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.

Acceptar
NO ACCEPTAR