INSCRIPCIÓ PER A AJUDES A PERSONES TREBALLADORES EN ERTO

Data de publicació: 2/8/2021

INSCRIPCIÓ PRÈVIA DE L'AJUT A PERSONES AFECTADES PER UN ERTO, COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA CRISI DERIVADA DE LA COVID-19 I A PERSONES AMB CONTRACTE FIX DISCONTINU BENEFICIÀRIES DE LA PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA.

ORDRE TSF/33/2021, de 5 de febrer, per la quals'obre el tràmit

 

 

Resumim tot seguit els aspectes més importants del contingut de l’Ordre, per tal que en tinguin coneixement. Si requereixen aprofundir-hi, cal que llegeixin atentament tot el text legal. (Clic per a obtenir-lo)

 

Article 1.- Objecte

Obrir el tràmit d'inscripció prèvia  per  a l'ajut extraordinari.

Persones afectades per un ERTO COVID-19

Persones amb contracte fix discontinu que perceben la prestació extraordinària, de l’article 9 del Reial decret llei 30/2020.

 

Article 2.- Inscripció prèvia

Indispensable.

Produeix els efectes de sol·licitud de l'ajut.  

Es  pot mantenir vigent en el supòsit d'ampliació de la dotació pressupostària, durant un any.

 

Article 3.- Finalitat de l'ajut extraordinari

Prestació econòmica en un pagament únic per a complementar la pèrdua de poder adquisitiu de les persones amb bases reguladores més baixes de la prestació per desocupació, esmentades anteriorment.

 

Article 4.-Persones interessades que poden efectuar la inscripció prèvia

Les persones físiques treballadores per compte aliè.

Les persones sòcies treballadores de cooperatives i societats laborals i les persones sòcies de treball de cooperatives.

Article 5.- Requisits per accedir a la inscripció prèvia

Tenir el domicili en un municipi de Catalunya.

Trobar-se inclòs en un ERTO ETOP O FM, entre l'1 i el 31 de desembre de 2020 o, en els casos de persones amb contracte fix discontinu (Art. 9.2 del RDL 9/2020).

Ser titulars de la prestació per desocupació del SEPE, o de la prestació extraordinària.

Complir  els requisits previstos per a subvencions i altra normativa aplicable.

 

Article 6.- Termini per efectuar la inscripció prèvia 

Des de les 9.00 hores del dia 15/02/2021 i fins a les 15.00 del dia 25/02/2021.

 

Article 7.- Procediment d'inscripció prèvia 

Només a través de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, excepte casos excepcionals.

Omplir el formulari disponible a https://web.gencat.cat/ca/tramits.

Una persona pot presentar un únic formulari.

Es permet la presentació del formulari sense signatura electrònica.

 

Article 9.- Verificació de les dades  

L'Administració pot verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades. La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables, pot determinar l'exclusió de la persona sol·licitant de la convocatòria.  

 

 

 

 

Tornar al llistat

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.