INSCRIPCIÓ PER A NOVES AJUDES AUTÒNOMS (Ordre TSF/32/2021)

Data de publicació: 2/8/2021

INSCRIPCIÓ PRÈVIA AJUTS EXTRAORDINARIS

AUTÒNOMS INDIVIDUALS I SOCIETARIS

ORDRE TSF/32/2021

 

Resumim tot seguit els aspectes més importants del contingut de l’Ordre, puglicada en el DOGC d'avui,  per tal que en tinguin coneixement. Si requereixen aprofundir-hi, cal que llegeixin atentament tot el text legal. (Clic per a obtenir-lo)

 

Article 1

S’obre la inscripció prèvia  per  als ajuts extraordinaris, que es pot fer des de les 09:00 hores del dia 19/02/2021 a les 15:00 hores del 26/02/2021

 

Article 2.- Inscripció prèvia

És imprescindible.

No atorga preferència en l'ajut.

Produeix els efectes de sol·licitud de l'ajut.

Es  pot mantenir vigent en el supòsit d'ampliació de la dotació pressupostària.

 

Article 3: Finalitats dels ajuts extraordinaris

Prestació econòmica per afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persones físiques, i de les persones treballadores autònomes que formin part de microempreses. 

 

Article 4: Qui pot efectuar la inscripció prèvia ?

  • Autònoms individual d’alta al RETA o mutualitat alternativa.

La mitjana de persones treballant a l’empresa durant el 2019, entre autònoms i treballadors, no pot superar els 6. Si l’alta és el 2020 el càlcul es farà en base al número de dies d'alta.

 

  • Autònoms societaris d’alta al RETA o mutualitat alternativa:

Màxim nombre de socis: 3 (mitjana 2019. Si l’alta és al 2020, mitjana segons dies d’alta)

Màxim socis + treballadors: 6 (mitjana 2019. Si l’alta és al 2020, mitjana segons dies d’alta)

 

  • Socis de cooperatives que cotitzen al RETA o sistema alternatiu:

Màxim 3 socis.

Màxim socis + treballadors: 6 (mitjana 2019. Si l’alta és al 2020, mitjana segons dies d’alta)

 

No es poden inscriure  les persones treballadores autònomes col·laboradores.

 

Article 5.- Requisits per accedir a la inscripció prèvia

Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya. 

Estar en situació d'alta al RETA o sistema alternatiu al RETA abans de l'1/01/2021 i fins al 28/02/2021 com a mínim.

Base imposable IRPF 2019 < 35.000 euros.  

Rendiment net de l'activitat 2020 < 17.500 euros o de 47,95 € x dia d’alta si aquesta s’ha produït al 2020.

Complir  els requisits generals de subvencions i altre normativa aplicable. 

No tenir ajuts atorgats, d'acord amb la Resolució TSF/1270/2020.

 

Article 7.- Procediment

Exclusivament per la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya. Cliqueu aquí per a accedir-hi.

Cal idCAT o IdCAT Mòbil o Certificat qualificat o DNI electrònic o altres certificats qualificats.

 

 Article 9.- Verificació de les dades  

L’Administració pot verificar la veracitat de les dades declarades. La inexactitud o falsedat pot determinar la baixa de l'afectat del registre.

Tornar al llistat

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.