L'ACTE DE CONCILIACIÓ COM A SOLUCIÓ AL CONFLICTE LABORAL

Data de publicació: 5/5/2017
Abans d´iniciar un procés judicial, l´empleat i l´empresa poden arribar a un acord en l´acte de conciliació laboral. Aquest procediment és obligatori en les reclamacions més habituals, quan el treballador no està conforme amb l´acomiadament o quan se li han de salaris. Li vam explicar el que ha de saber al respecte.


Li recordem que per iniciar un procés de conciliació laboral en el SMAC cal presentar el que es coneix com papereta de conciliació davant el registre d´aquest servei de mediació.

La papereta de conciliació, és una fase del procediment laboral, obligatòria i prèvia a la via judicial, per intentar arribar a un bon acord i que sigui satisfactori per a les dues parts (empresa - treballador) mitjançant la celebració d´un acte de conciliació.

L´acte de conciliació, és un requisit previ per a la tramitació de qualsevol procediment per acomiadament davant el Jutjat del Social. S´exceptuen d´aquest requisit els processos que exigeixin la reclamació prèvia en via administrativa.


A qui afecta?

- Treballador que rebi carta d´acomiadament al·legant qualsevol causa.
- Treballador acomiadat verbalment, impedint l´accés al lloc de treball.

En tots dos casos, si el treballador no considera justificada l´acció empresarial, ha d´iniciar les actuacions de conciliació.


La conciliació administrativa és un intent d´evitar el judici laboral

Abans d´iniciar un procés judicial, l´empleat i l´empresa poden arribar a un acord en l´acte de conciliació laboral. Aquest procediment pre-judicial és obligatori en les reclamacions més habituals, quan el treballador no està conforme amb l´acomiadament o quan se li han de salaris.

No obstant això no cal que hi hagi acte de conciliació i l´empleat pot presentar directament la demanda per reclamar sobre temes com:

- Les vacances
- La mobilitat geogràfica
- Les modificacions substancials de les condicions de treball
- Les suspensions del contracte
- Les reduccions de jornada per causes objectives
- La conciliació de la vida familiar i laborar
- La defensa dels drets fonamentals


Procediment

El primer pas per demanar sol ser presentar una papereta de conciliació. A l´presentar-la, se cita al treballador i l´empresa perquè acudeixin a un acte de conciliació administratiu per veure si arriben a un acord que eviti el judici.

Les paperetes es presenten davant els serveis de mediació, arbitratge i conciliació de cada comunitat autònoma, de manera que cadascuna té un servei propi (SMAC, CEMAC, UMAC ...) amb les seves pròpies especialitats, però en general tots funcionen de forma similar.


Termini

- En el cas de l´acomiadament són 20 dies hàbils, que és també el temps per presentar una demanda.
- En el cas de reclamar salaris o el reconeixement d´un dret el termini és d´un any.

Un cop sol·licitat l´acte de conciliació, mitjançant la papereta de conciliació, el SMAC citarà a una data, hora i lloc determinat al treballador i l´empresa per a l´acte de conciliació. En la majoria de casos, l´empresa s´assabenta de la reclamació de l´empleat en rebre la citació del SMAC.

L´acte de conciliació se celebra davant un lletrat conciliador o un funcionari del SMAC i han d´acudir:

- Un representant de l´empresa
- El treballador o el seu representant

No cal que els representants siguin advocats, encara que és convenient que ho sigui.


Com pot acabar l´acte de conciliació?

L´acte de conciliació pot acabar de 4 formes fonamentalment:

- Desistiment: per no acudir el demandant o per voler retirar la papereta presentada. En aquest cas, s´arxiva la papereta de conciliació. Si el treballador encara està en termini de reclamar, haurà de començar de nou tot el procés.
- Amb avinença: quan s´arriba a un acord entre el treballador i l´empresa
- Sense avinença: quan l´empresa va a l´acte de conciliació però no s´arriba a cap acord
- Sense efecte: quan l´empresa no va a l´acte de conciliació. En aquests casos se sol indicar en l´acta si consta que l´empresa ha rebut o no la citació.


impugnació

L´acord de conciliació o mediació podrà ser impugnat per les parts i pels qui en puguin sofrir perjudici, davant el jutjat o el tribunal competent per conèixer de l´assumpte objecte de la conciliació o mediació, mitjançant exercici de l´acció de nul·litat per les causes que invaliden els contractes.

L´acció caduca al cap de trenta dies hàbils següents a aquell en què es va adoptar l´acord. Per als possibles perjudicats el termini compta des que el coneguessin.


Execució

El que s´acordi en conciliació o mediació tindrà força executiva entre les parts intervinents sense necessitat de ratificació davant el jutge o tribunal, pot dur a efecte pel tràmit d´execució de sentències.

Si l´empresa i l´empleat arriben a un acord en l´acte de conciliació cal tenir en compte que aquest cal complir obligatòriament, com si fos una sentència. En cas contrari, es pot reclamar el seu compliment davant el Jutjat del Social. 

 
Tornar al llistat

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.