MESURES PER A INCENTIVAR L'OCUPACIÓ ENTRE ELS AUTÒNOMS

Data de publicació: 6/2/2017

El Govern ha plantejat una nova bateria de mesures de Seguretat Social per incentivar l´ocupació entre els treballadors autònoms i així contribuir a la reducció dels 4,2 milions d´aturats.

L´Executiu ampliarà de 6 mesos a un any la cotització de 50 euros per contingències comunes mensuals a la Seguretat Social, per als qui emprenguin un negoci o decideixin re emprendre´l després de dos anys d´estar de baixa de la Seguretat Social. És l´anomenada tarifa plana de cotització. Aquesta, i altres propostes, estan recollides en les esmenes que el Govern ha presentat al Congrés dels Diputats per incloure-les en la Proposició de Llei de reformes urgents del treball autònom. També s´ampliarà el nombre de familiars que pot contractar el també petit empresari, amb subvencions a les cotitzacions socials.

La Llei de reformes urgents del treball autònom entra aquesta setmana en la recta final. El calendari previst inicialment és que el text amb totes aquestes novetats s´aprovi aquesta setmana en Ponència i sigui remès al Senat, perquè torni al Congrés i sigui definitivament aprovat dins del mes de juny. Aquestes són les novetats sobre autònoms ja acordades que entraran en vigor, gairebé amb tota seguretat abans de l´estiu:

Cotització. La base mínima de cotització dels autònoms societaris (amb almenys deu assalariats) es determinarà cada any en la Llei de pressupostos generals de l´Estat. D´aquesta manera, deixarà d´estar lligada a l´evolució del salari mínim interprofessional i a la base mínima del règim general. Aquesta vinculació ha provocat una pujada en 2017 de la base d´aquest col·lectiu del 8% enfront d´un alça del 3% de la resta d´autònoms.

Pluriactivitat. La Tresoreria de la Seguretat Social passarà a tornar d´ofici abans de l´1 de maig, l´excés de cotitzacions ingressades pels treballadors donats d´alta també en algun Règim per compte aliè. Aquests treballadors tenen dret al reintegrament del 50% de l´excés en què les seves cotitzacions superin la quantia que cada any fixi la Llei de Pressupostos, amb el límit del 50% de les quotes ingressades per contingències comunes com a autònoms. Amb aquest canvi, els autònoms afectats ja no hauran de reclamar aquesta devolució i rebran els diners que els correspongui durant el primer quatrimestre. Ara el rebien com aviat a meitat d´any i sempre que ho sol·licitessin. Perquè es produeixi aquesta devolució, la Seguretat Social ha de disposar de totes les dades de l´autònom.

Tarifa plana. La futura llei inclourà dues novetats importants en aquesta matèria. La primera consisteix en el compliment d´una promesa electoral del PP: l´ampliació de sis mesos a un any el temps de cobrament de la tarifa plana de cotització per contingències comunes de 50 euros mensuals. En segon lloc, es redueix de cinc a dos anys, el període que s´exigeix haver estat sense cotitzar al Règim especial de treballadors autònoms (RETA) per poder beneficiar-se d´aquesta tarifa plana. Aquest període de baixa exigit serà de tres anys en el cas que el treballador autònom hagués gaudit ja d´aquesta tarifa plana en la seva anterior període d´alta en el RETA.

Altes i baixes. La futura llei modificarà el reglament general sobre inscripció d´empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social. El canvi permetrà que l´autònom es doni d´alta "fins a 3 vegades" dins de cada any natural, des del dia en què el treballador reuneixi els requisits per incorporar-se al sistema, "sempre que l´alta es sol·liciti en els termes establerts reglamentàriament" . Igualment, es permetran fins a tres baixes en cada any natural, els efectes coincidiran també amb el dia real en què el treballador comuniqui que ha cessat la seva activitat. Si es produïssin més altes o baixes que les tres previstes, els seus efectes ja no seran en els dies efectius en que tinguin lloc sinó a primer i últim dia del mes natural, com passa actualment amb tots els processos d´inici i fi de la cotització .

Canvis de base. La futura normativa permetrà als autònoms canviar la seva base de cotització fins a quatre vegades a l´any, enfront de les dues actuals. Així, la modificació d´aquesta base tindrà efectes des de l´1 d´abril, si es sol·licita entre l´1 de gener i 31 de març; des de l´1 de juliol, si la sol·licitud es fa entre l´1 d´abril i el 30 de juny; des de l´1 d´octubre, si es demana entre l´1 de juliol i el 30 de setembre; i des de l´1 de gener de l´any següent, en el cas que se sol·liciti entre l´1 d´octubre i el 31 de desembre.

Bonificacions. Es permetrà que els autònoms gaudeixin de les bonificacions per a la contractació d´ocupació indefinida quan contractin a familiars per consanguinitat o afinitat fins a segon grau de consanguinitat o dels qui tinguin el control empresarial o tinguin càrrecs directius, sempre que compleixin alguns requisits. En concret, que el treballador autònom no hagi acomiadat de manera improcedent durant els 12 mesos anteriors al contracte bonificat. Tampoc podrà extingir per les mateixes causes un contracte de treball en els sis mesos posteriors a la celebració del contracte bonificat.

Maternitat. La llei modificarà l´Estatut del Treball Autònom per incorporar bonificacions a les autònomes que es reincorporen a la feina després de la maternitat, adopció, acolliment i tutela. Les dones que tornin a realitzar una activitat per compte propi en els dos anys següents a la data de cessament per un d´aquests motius, podran acollir-se a la tarifa plana de 50 euros durant els 12 mesos següents a la data de la seva reincorporació al treball, sempre que optin per cotitzar per base mínima.


Altres mesures, encara a l'aire

Una de les mesures incloses en el primer text de la proposició de llei de mesures urgents del treball autònom consistia a reduir i modular els actuals recàrrecs pel retard en el pagament de cotitzacions. Es tractava d´una de les mesures més demandades per les associacions d'autònoms. Fonts de la negociació asseguren que el Ministeri d´Ocupació estaria disposat a admetre que es rebaixés l´actual recàrrec del 20% des del primer dia de retard en el pagament a un 10% en el primer mes d´endarreriment i un 20% a partir del segon . No obstant això, aquestes mateixes fonts indiquen que des del PNB podrien estar demandant una rebaixa més gran per als impagaments inicials.

Hi ha també altres demandes de les associacions d´autònoms plasmades en el text i que encara no se sap si es recolliran en la llei definitiva. Entre d´altres, la possibilitat que reglamentàriament es desenvolupi que els autònoms els ingressos no arribin al salari mínim interprofessional anual (9.907,80 euros a l´any en 2017), no hagin de pagar una quota fixa. 

Tornar al llistat

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.