MESURES SECTOR TURÍSTIC, HOSTALERIA, COMERÇ I TRIBUTÀRIES

Data de publicació: 12/29/2020

MESURES URGENTS DE SUPORT AL SECTOR TURÍSTIC, HOSTALERIA, COMERÇ I EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA

 

Resumim tot seguit els aspectes laborals més importants del RDL 35/2020, en un document informatiu que pretén donar-los coneixement de l’existència del seu contingut. Per a l’aplicació pràctica contactin amb nosaltres.

 

ARRENDAMENTS DE LOCALS DE NEGOCIS:

 

 1. Per a arrendadors que són empreses, entitats públiques o grans tenidors

 

 • Si no hi ha acord entre les parts per a la reducció temporal de la renda o la moratòria en el pagament, es pot demanar, abans del dia 31/01/2020:
  • Reducció del 50% de la renda durant l’estat d’alarma.
  • Moratòria del pagament de la renda, mentre duri l’estat d’alarma i 4 mesos més, que es pagarà durant els dos anys següents a la fi de la moratòria, si el contracte de lloguer segueix vigent.
 • No es pot reduir ni ajornar el pagament de despeses que corresponguin a l’arrendador.
 • L’arrendatari comunica de forma fefaent a l’arrendador la seva voluntat de reduir la renda o establir una moratòria. L’arrendador ha de contestar en 7 dies. La mesura s’aplica a partir del mes següent al de l’acabament dels 7 dies de termini.

 

 1. Arrendaments per a ús diferent a l’habitatge, si l’arrendador és diferent als de l’apartat anterior:

 

 • Es pot sollicitar la reducció o la moratòria abans de 31/01/2021 si abans no s’hagués fet un altre pacte voluntari.
 • La fiança pot servir per al pagament de mensualitats. Si es fa servir l’arrendatari l’haurà de reposar en el termini d’un any.

 

Requisits dels arrendataris:

 • Ser autònom donat d’alta en el moment de la declaració de l’estat d’alarma o Pyme que no supera els límits de l’art. 257.1 del RDLeg. 1/2010
 • Que l’activitat hagi quedat suspesa per normes legals, o que la facturació hagi disminuït un 75% el mes abans del que es demana l’ajornament o reducció de lloguer, en relació a la facturació mitjana mensual del mateix trimestre de l’any anterior.
 • Acreditar la reducció d’activitat amb una declaració responsable i documentalment, si l’arrendador ho requereix.
 • Acreditar el tancament amb un certificat de l’Agència Tributària o entitat competent.

 

MESURES DE RECOLZAMENT EN L’ÀMBIT LABORAL I DE SEGURETAT SOCIAL

 

ERTO’s prorrogats automàticament fins el 31/01/2021

 • Les empreses de comerç de begudes, restaurants i llocs de menjars, establiments de begudes, activitats de jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals i activitats de jocs d’atzar en ERTO FM derivat de l’art. 22 el RDLlei 8/2020, tenen dret a una exepció del 85% el desembre de 2020, 75% en empreses de més de 50 treballadors.
 • Aquestes exoneracions s’apliquen a la jornada reduïda per l'ERTO i a la reincorporada.

 

Fixos-discontinus del turisme, comerç i hostaleria:

 • Les empreses d’aquests sectors que mantinguin treballadors fixes-discontinus d’alta d’abril a octubre de 2021, tenen una bonificació del 50% de les quotes empresarials de Seg. Social.
 • Es poden establir més mesures en els Pressupostos Generals de l’Estat per al 2021.
 • Aquestes bonificacions són compatibles amb altres exempcions que puguin correspondre.

 

ALTRES:

Devolucions d’ingressos indeguts a la Seguretat Social:

 • La retroactivitat màxima serà de 3 mesos.

 

Empleades de la Llar:

Les bases de cotització s’estableixen d’acord amb els escalats de retribució i s’actualitzen amb el mateix increment del Salari Mínim Interprofessional.

A partir del 2023, les base es determinaran d’acord amb la retribució total.

 

Nota.- Aquest RD estableix mesures tributàries que els seran explicades pel seu assessor fiscal.

Tornar al llistat

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar els nostres serveis i mostrar informació relacionada amb les teves preferències en base a un perfil elaborat a partir dels teus hàbits de navegació (per exemple, pàgines visitades). Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.

Acceptar
NO ACCEPTAR