NOVA LLEI D’AUTÒNOMS. RESUM DE NOVETATS

Data de publicació: 7/21/2017

Apuntem alguns dels canvis que formen part del redactat de la Proposició de Llei de treballadors autònoms que s’està tramitant. Per a la seva aplicació caldrà veure el desenvolupament de la llei i les condicions que tindrà cada punt.

Està previst que es publiqui a finals d’agost, primers de setembre, i que sigui d’aplicació entre el primer de gener i el 30 de juny de 2017, depenent dels temes.

Accés al text legal

Proposició de Llei

Regulació actual

Els professionals autònoms podran canviar fins a quatre vegades en el mateix any la seva base de cotització.

2 vegades l’any.

S’estableix que en un futur es pugui cotitzar per autònoms a temps parcial.

No existeix.

Els autònoms podran donar-se d'alta fins 3 vegades l’any amb efectes del dia de l’alta i no només del mes sencer. La resta d’altes seran mensuals. Les altes per inspecció i fora de termini, tenen efectes del dia 1 de cada mes.

Sempre mesos sencers.

 

Totes les activitats que realitza un autònom, s’han de comunicar a la TGSS.

 

S'amplia el primer tram de la tarifa plana de 50 euros a 12 mesos. Ara queda 12 mesos 80% reducció + 6 mesos 30% reducció + 6 mesos 30% reducció + 12 mesos si en el moment de l’alta l’home té -30 anys o  la dona -35 anys. Discapacitats o víctimes violència de gènere: 12 mesos al 50% i 48 mesos al 50%.

Actualment 6+6+6+12.

Els emprenedors podran optar de nou a la tarifa plana, tres anys després d'haver estat baixa del RETA. Si en l’anterior període d’autònoms no havien gaudit de tarifa plana, només han de passar 2 anys. No aplicable a autònoms societaris, SL, SA.

5 anys.

S’ha establert una tarifa plana de 50 euros de quota, o reducció de 80% sobre la base mínima, per a les dones que es reincorporen a la feina després de la baixa per maternitat.

Inexistent.

Nova bonificació. Durant maternitat/paternitat, bonificació del 100% de les quotes sobre base mitjana.

Necessari contracte interinitat. Bonificació sobre la base mínima.

S'ha aprovat bonificació de la quota d'autònoms per tenir cura de menors 12 anys o dependents. 12 mesos amb bonificació del 100%.  

Fins ara menors de 7 anys.

S'ha corregit base mínima dels autònoms societaris vinculant-la a la pujada del salari mínim interprofessional. Es determinarà en els Pres. Grals. de de l'Estat de cada exercici.

Vinculada al Grup 1 del règim General de la SS.

Es permet la compatibilització al 100% de la feina per compte propi amb la pensió de l'autònom, si es té contractat un treballador en règim general. Sembla que inclou antònoms societaris.  

Només el 50%

 

Es reduiran els recàrrecs per retard en els pagaments a la Seguretat Social a la meitat, passant del 20% al 10% en el primer mes.

20% des del primer mes.

Es retornarà l'excés de cotització dels treballadors amb pluriactivitat sense que hagin de sol·licitar-la. Es torna la cotització per contingències comunes que supera la base màxima.

S’ha de sol·licitar.

 

Si es produeix una alta d’autònoms d’una persona que ja està d’alta al règim general, es pot optar per reduir la base d’autònoms en un 50% d ela mínima durant 18 mesos, i en  un 25% durant 18 mesos més. (No compatible amb altres beneficis, p.e. tarifa plana).

Canvien conceptes bonificació-reducció.

Bonificació per a contractació de familiars fins 2n. grau: Contracte indefinit o parcial, 100% contingències comunes 12 mesos, no acomiadaments improcedents judicialment en 12 mesos anteriors, manteniment ocupació 6 mesos, excepte baixes bonificades, Ull! Art. 1.3 e) ET i Art. 12 LGSS. Si no pot ser alta a RG, no escau bonificació.

 

Es permet contractació als fills discapacitats dels autònoms, si és el primer cop que són alta al sistema de Seg. Social, amb només el 33% de discapacitat física o sensorial.

Discapacitat física o sensorial a partir de 65%

Habitualitat al RETA: No es regula. El nivell d’ingressos no és l’únic paràmetre per determinar si una persona ha de ser alta o no al RETA. L’habitualitat ens porta a l’obligació.

 

Es reconeix l'accident in-itenere per qui pagui accidents de treball (Només per anada i de tornada de casa al lloc de treball) en els professionals autònoms.

Fins ara inexistent.

 

La base per al càlcul de la prestació de maternitat serà la mitjana de les cotitzacions dels darrers 6 mesos.

Fins ara el mes anterior al mes de la baixa.

Els autònoms podran deduir-se un 30% de les despeses de subministraments, com l'aigua, la llum, l'electricitat i la telefonia, sempre que es treballi des de casa.

Era possible, no recomanable.

S'han establert deduccions per la manutenció, quan afecta directament l'activitat, amb un límit de 26 euros diaris, sempre que puguin comprovar a través de mitjans telemàtics.

Inexistent.

 

 

Tornar al llistat

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar els nostres serveis i mostrar informació relacionada amb les teves preferències en base a un perfil elaborat a partir dels teus hàbits de navegació (per exemple, pàgines visitades). Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.

Acceptar
NO ACCEPTAR