PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT 2017

Data de publicació: 7/7/2017

Pensions públiques 2017

S’incrementa el subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport per a persones amb discapacitat que es fixa en 63,50 euros (LPG / 17 disp.adic. 40a);

Els límits d'ingressos per al reconeixement de les prestacions familiars de la Seguretat Social per fill o menor a càrrec queden fixats en 11.605,77 euros anuals i, si es tracta de famílies nombroses, en 17.467,40 euros, incrementant-se en 2.829,24 euros per cada fill a càrrec a partir del quart (LPG / 17 disp.adic.38ª).

S'ajorna de nou al còmput a efectes de seguretat Social del període de servei militar obligatori o de prestació social substitutòria (LPG / 17 disp.adic 39).

 

Cotització a la Seguretat Social

S’incrementen les bases mínimes de cotització del RETA en el 3%.

Bonificacions i incentius

Es prorroga un any més l'incentiu a la prolongació del període d'activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme i comerç i hostaleria vinculats al turisme (LPG / 17 disp.adic 111ª).

S'estableix una bonificació del 50% en la cotització empresarial per canvi de lloc de treball per risc durant l'embaràs o durant la lactància natural i malaltia professional (LPG / 17 disp.adic 108ª);

S'estableix el cessament de la col·laboració obligatòria de les empreses en el pagament de la IT des del dia en que l'INSS emeti alta mèdica un cop transcorreguts 365 dies de la IT. Des d'aquesta data fins a la notificació de la resolució a l'interessat, l'abonament es durà a terme directament per l'entitat gestora, mútua col·laboradora o, si escau, empresa autoaseguradora (LGSS art.170.2).

S'aclareix que el còmput de les cotitzacions incrementades fins al 100% durant 2 anys, es refereix exclusivament els supòsits de reducció de jornada per cura de menors. Quan la reducció de jornada sigui per a la cura de persones amb discapacitat, l'increment de les cotitzacions es referirà al primer any, equiparant als supòsits de reducció de jornada per a la cura de familiars fins al segon grau (LGSS art.237.3).

 

Interès legal del diner, interès de demora i IPREM

Es manté l'interès legal dels diners per 2017 en el 3% i l'interès de demora s'estableix en el 3,75% (LPG / 17 disp.adic 44a);

S'incrementen les quanties de l'IPREM en un 1%, passant a ser: 17,93 € / dia, 537,84 € / mes i 7.519,59 € / any (6.454,03 € / any si s'exclouen les pagues extres) ( LPG / 17 disp.adic 107ª).

 

Formació professional

Es mantenen els crèdits a les empreses per a la formació professional dels seus treballadors, en les mateixes quanties que les establertes en 2016 (LPG / 17 disp.adic 109ª).

 

Tornar al llistat

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.