Pròrroga de les mesures de flexibilitat laboral fins al 31 de maig de 2021

Data de publicació: 1/28/2021

Pròrroga de les mesures de flexibilitat laboral fins al 31 de maig de 2021

Resumim tot seguit els aspectes que ens han semblat més rellevants del Reial Decret Llei 2/21 de 26/01/2021, publicat el 27/01/2021, per tal que en tinguin coneixement. Qualsevol aplicació requereix un estudi particularitzat per a cada cas, pel que cal que es posin en contacte amb nosaltres.

ERTO’S

ERTO’s F.M. :Queden prorrogats expressament fins el 31/05/2021:

 • Vigents, autoritzats per en virtut de l’article 22 del RD-L 8/2020 (Força Major Covid-19 del mes de març).
 • Impeditius vigents autoritzats en virtut de la DA1a del RD-L 24-2020.
 • Limitatius o impeditius vigents, des d’octubre 2020, autoritzats en virtut del RD-L 30/2020, mentre duri la causa autoritzada.

ERTO’s ETOP:

 • Es poden pactar pròrrogues, si són vigents en aquest moment i acaben abans del 31/05/2021
 • Es prorroga el procediment de tramitació i negociació dels ERTO ETOP-Covid.

 

EXONERACIONS DE QUOTA EMPRESARIAL DE SEGURETAT SOCIAL

TIPUS ERTO

Empresa amb més de 50 treballadors/es a 29/02/2020

Empresa amb menys de 50 treballadors/es a 29/02/2020

ERTO’s FM impeditius autoritzats en virtut de l’article 2.1 del RD-L 30/2020

100%, durant el tancament

90% durant el tancament

ERTO’s FM limitatius autoritzats en virtut de l’article 2.2 del RD-L 30/2020 i del RD-L 2/2021:

Per les jornades afectades:

100%, 90%, 85% i 80%, mesos de febrer, març, abril i maig

Per les jornades afectades:

90%, 80%,75% i 70%, mesos de febrer, març, abril i maig

CNAE contemplats en la llista de l’annex primer del RDL 2/2021, de la cadena de valor o dependents indirectament (*)

Per a les jornades afectades:

85% de febrer a maig

Per a les jornades afectades:

75% de febrer a maig

 

(*) Condicions empreses CNAE RDL2/2021

 • Tenir vigent un ERTO FM des de març, en virtut de l’article 22 del RD-L 8/2020.
 • Tenir un ERTO FM el mes de març, que es converteix en ERTO ETOP entre 01/02/2021 i 31/05/2021.
 • Empreses amb un ERTO FM, transformat en ERTO ETOP COVID per la D.A. 1a del RD-L 30/2020 o que tinguin ERTO ETOP COVID tramitat a partir 01/10/2020, amb dret a exoneracions.
 • Empreses de la cadena de valor o dependents indirectament de les empreses CNAE, amb ERTO FM de març (art. 22 RD-L 8/2020) o que s’hagi transformat en ERTO ETOP COVID.

 

MANTENIMENT DE L’OCUPACIÓ

Les exoneracions anteriors suposen la renovació del període de manteniment de l’ocupació per un nou termini de 6 mesos acumulable al temps pendent d’anteriors ERTO’s.

 

HORES EXTRAORDINÀRIES, CONTRACTACIONS NOUS I SERVEIS EXTERNS

No es podran realitzar hores extraordinàries, ni noves contractacions, ni externalitzacions,  si no és que cap de les persones afectades no pot realitzar les funcions necessàries per motius de formació, capacitació o expertesa.

 

PROHIBICIÓ DE L’ACOMIADAMENT I EXTINCIÓ DE CONTRACTES

No es poden acomiadar persones basats en les causes de FM i ETOP.

 

CONTRACTES TEMPORALS EN SUSPENSIÓ

Es prorroguen en igual número de dies als que estiguin suspesos per un ERTO.

 

ATUR

De l’1/02/2021 al 31/05/20201,  es percebrà el 70% de la base reguladora.

Es consumeix atur, excepte que la persona treballadora sigui acomiadada durant el 2021, en què l’atur percebut durant aquests mesos no es considerarà consumit.

 

AJUDES AUTÒNOMS

Excepte per als autònoms de temporada, totes les prestacions tenen un import igual l’import del 50% Base Mínima de Cotització (472,2 €), del 70% si s’acredita la família nombrosa (661,08 €), o del 40% amb dos o més convivents que hi tenen dret (377,76 €).

 

Prestació per cessament d’activitat si es té l’activitat suspesa

 • Període: des del dia següent a la resolució de tancament i fins a l’últim dia del mes en que s’aixeca el tancament. Màxim 31 de maig del 2021.
 • Exoneració de quotes.

 

Prestació de cessament d’activitat compatible amb el treball:

 • Condicions
  • Ingressos del 1r semestre 2021 inferiors al 50% dels ingressos del 2n semestre 2019.
  • Els rendiments nets del 1r semestre del 2021 ha de ser inferiors a 7.980€.
  • Ingressos del treball per compte propi < 1,25 de l’SMI.
  • Ingressos del treball per compte aliè < 2,2 x SMI.
 • Període: des de l’1 de febrer fins el 31 de maig del 2021.
 • Cotització: És responsabilitat de l’autònom. La Mútua d’AT i MP retornarà l’import de la cotització per contingències comunes quan pagui la prestació.
 • A tenir en compte: Cal tenir dret a prestació d’atur. Consumeix atur. La sol·lcitud s’ha de presentar abans del 21/02/2021.

 

Prestació de cessament d’activitat:

 • Només per qui no acompleix els requisits de l’article 7 del RD 2/2021 o CATA ordinari (RD 8/2015).
 • Requisit: Els ingressos del 1r semestre del 2021 <  ingressos 1r semestre 2020 i < de 6.650,00 €.
 • Temps: de 01/02/2021 a 31/05/201.
 • Sol·licitud: Abans del 21 de febrer.
 • Exonera del pagament de les quotes.

 

Autònoms de temporada:

 • Només si varen ser alta entre 4 i 6 mesos els anys 2018 i també 2019
 • Només si els ingressos nets del 1r  semestre del 2021 < 6.650€.
 • Import:: 70% Base Mínima de Cotització (661,08 €)
 • Temps: De 01/02/2021 a 31/05/2021.
 • Sol·licitud: Abans del 21 de febrer.
 • Exonera del pagament de les quotes
Tornar al llistat

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.