REGISTRE DE LA JORNADA LABORAL

Data de publicació: 2/20/2020

REGISTRE DE LA JORNADA LABORAL - (ARTS. 12.4.c) I 35.5 DE L’ESTATUT DELS TREBALLADORS)

 

EL 22 d'abril de 2016 i el 4 de juliol de 2016, ja els vàrem resumir els deures de l’empresa respecte del registre de la jornada laboral. Insistim un cop més:

Totes les persones treballadores han de registrar la seva jornada, signant, marcant amb codi, amb empremta, o de qualsevol manera fiable i invariable CADA VEGADA QUE ENTRIN O SURTIN DE LA FEINA. No és correcte fer el registre cada final de jornada o al final de la setmana.

 

Persones treballadores a temps parcial:

 • Registre dia a dia, totalitzant-se mensualment.
 • Hi constaran l’hora d’entrada i la de sortida, les hores ordinàries i les complementàries.
 • Es lliurarà una còpia al treballador i en tindrem constància.
 • L’incompliment d’aquestes obligacions presumeix el contracte a jornada completa.
 • Sistema fiable i invariable.
 • No són vàlids els quadrants horaris.
 • Els registres manuals han de dur la firma del treballador a cada entrada i sortida i l’anotació de les hores de pròpia mà.
 • Les persones que presten serveis fora de l’empresa també han de complir amb aquest requisit.
 • El registre de jornada diària només s’ha de conservar respecte del mes en curs, dels mesos anteriors només cal conservar el resum mensual de les hores totalitzades durant 4 anys.
 • Els registres han d’estar a l’empresa, ens els poden demanar en qualsevol moment.
 • Es lliurarà còpia als representants de les persones treballadores

Persones treballadors a temps complet:

 • Es durà a terme igual que la dels treballadors a temps parcial, però només hi ha obligació de guardar-la durant el mes en curs.
 • Hem de tenir constància que s'ha lliurat l'esmentat control a cada treballador.

Cal tenir en compte que:

 • En controls de jornada automatitzats, la inspecció de treball ens pot exigir la impressió dels registres en el moment de la visita.
 • Les hores que fa cada treballador han de ser coincidents amb les que marca el conveni col·lectiu per cada any o proporcionals a la jornada contractada.

 

Nota: La informació anterior és només orientativa, i dona només un coneixement general de la norma que explica. La seva aplicació requereix l’estudi personalitzat per part de Gabinet Permar SL.

Tornar al llistat

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.