RESOLUCIÓ SLT/2546/2020 - MESURES PER A LA CONTENCIÓ DEL BROT

Data de publicació: 10/16/2020

RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

 

Resumim tot seguit els aspectes que hem considerat més importants de la Resolució referida, amb el benentès que aquest document és orientatiu i només dona una visió global del contingut de la norma. La seva aplicació requereix un estudi  particularitzat de cada cas.

 

 1. Mesures especials en matèria de salut pública

Aplicables a totes les persones que es trobin i circulin a Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquest àmbit territorial.

 

 1. Desplaçaments personals

Recomanació:

Desplaçaments mínims, respectant les mesures essencials de distanciament, higiene i protecció a través de mascareta.

Desplaçaments de “bombolles de convivència” o la “bombolla ampliada”.

 

 1. Mesures de prevenció i higiene en centres de treball

Compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de normativa laboral aplicable, i:

a) Limitar al màxim la mobilitat de persones treballadores, això vol dir treball a distància, teletreball, reunions telemàtiques, horaris d'entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària, o similars.

b) Quan això no sigui possible, proporcionar a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.

c) Adoptar mesures de neteja i desinfecció i ventilació dels espais i edificis.

d) Posar a disposició de les persones treballadores aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants.

e) L'ús de la mascareta és obligatori en l'entorn laboral quan l'espai de treball és d'ús públic o obert al públic. (Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol). En espais de treball tancats al públic, no cal l’ús de la mascareta mentre la persona treballadora estigui al seu lloc de treball i fent tasques que no comporten mobilitat.

f) Evitar la coincidència massiva de persones.

 

 1. Reunions i/o trobades (familiars i de caràcter social)

(Previsions que afecten als actes religiosos, pendents d’aprovació per part del TSJ de Catalunya)

 • Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que pertanyin a la “bombolla de convivència”, i el consum d'aliments o de begudes en espais públics,
 • Excepcions: treballadors, activitats de culte, actes religiosos i cerimònies civils, inclosos casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres, mitjans de transport públic, activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars i l'esport escolar), les activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), transport escolar, activitats esportives federades, activitats culturals, d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions en recintes estables, com ara teatres, cinemes, carpes de circ o similars, biblioteques, arxius, museus i monuments han de romandre oberts.
 • En les reunions i/o trobades no hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d'estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

 

 1. Empreses de serveis i comerç minorista
 • No poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, tret que sigui un servei essencial, sanitari o sociosanitari.
 • Les perruqueries només poden activitats relacionades amb la higiene del cabell.
 • Evitar el contacte físic amb els clients.
 • Locals de més de 400 m2 establiran sistemes de control de l'aforament en temps real.
 • Centres comercials, galeries comercials o recintes comercials: Establiran sistemes de control d'aforament i de fluxos als establiments i locals i als accessos dels propis centres comercials. Restricció d’accés i d'ús de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans.

 

Requisits:

 1. Aforament
  1. Del 30% respecte del permès per llicència.
  2. Del 50% respecte del permès per llicència per a minoristes d'alimentació, de begudes, de productes higiènics, productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres de veterinària. Cal de garantir una distància mínima d'1,5 metres entre clients.
 2. Sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o via internet: Garantir una recollida esglaonada que eviti aglomeracions en interior del local o en el seu accés.

Repartiment a domicili: Evitar el contacte directe amb el client. Recollida a la porta o al cotxe.

 

 1. Actes religiosos i cerimònies civils

(Previsions que afecten als actes religiosos, pendents d’aprovació per part del TSJ de Catalunya)

Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres, han de limitar l'assistència al 50 % de l'aforament.

 

 1. Ús del transport públic

Accés obligatori amb mascareta i prohibició de menjar.

 

 1. Activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives
 • Espectacles: Es poden dur a terme en recintes estables tancats o a l'aire lliure en els espais especialment habilitats.
 • Obligació de: preassignar seients, registre de dades de contacte i aforament màxim del 50%.
 • Horari de tancament: 23:00 h.
 • Les installacions i equipaments esportius: Aforament màxim del 50% i  control d'accés. Prohibida la utilització d'equipaments esportius que no estiguin supervisats. No afectats: installacions i els equipaments de tecnificació i rendiment esportiu.
 • Competicions esportives: S’ajornen totes les previstes de ser realitzades a Catalunya durant el període de vigència d'aquesta Resolució, a excepció de les competicions oficials d'àmbit estatal, internacional i professionals.
 • Parcs i fires d'atraccions: Se suspèn l’obertura al públic i es prohibeix l'obertura d'establiments d'activitats lúdiques infantils privades en espais tancats.
 • Parcs i jardins públics i àrees de joc infantils: poden romandre oberts seguint les pautes d'ús i manteniment aprovades pel PROCICAT per a aquests espais.
 • Horari de tancament: 20:00 hores.

 

 1. Activitats relacionades amb el joc

Se suspèn l'obertura al públic d'activitats de salons de jocs, casinos i sales de bingo.

 

 1. Activitats d'hoteleria i restauració
 • Se suspenen les activitats de restauració, en tot tipus de locals i establiments.
 • Només es permeten serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia.
 • Exclusions:
  • Restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics, només per a ús exclusiu dels seus clients. Per a no clients, només serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia.
  • Serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, incloent-hi les activitats de lleure infantil i juvenil, els menjadors escolars, i els serveis de menjador de caràcter social.

 

 • Aforament màxim dels espais comuns: 50% de l'aforament autoritzat, el qual estarà identificat en cartells visibles.

 

 1. Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts).

Les activitats docents, les activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i les activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, s'han de dur a terme d'acord amb els corresponents plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT i la normativa relacionada, aplicant rigorosament les mesures de prevenció i protecció de la salut.

 

 1. Activitats docents universitàries (Pendent d’aprovació per part del TSJ de Catalunya)
 • La docència teòrica presencial passa a format virtual.
 • La resta d'activitats, extremant les mesures de protecció, es mantenen.
 • La presència del personal docent i d'administració i serveis s'ha d'adequar a les necessitats de l'activitat que les universitats determinin.

 

 1. Congressos, Convencions, Fires comercials i festes majors
 • Queda suspesa la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i festes majors.
 • Mercats no sedentaris: poden mantenir la seva activitat condicionada a una reducció al 30% de la capacitat d'aforament màxim del recinte.

 

 1. Inspecció i règim sancionador
 • Ajuntaments i Generalitat de Catalunya, realitzaran les vigilància, inspecció i control.
 • L'incompliment pot comportar sancions d’entre 100 € i 600.000 €, i amb suspensions i tancaments temporals de negocis, segons el grau de la infracció.

 

 1. -15 Mesures de coordinació i seguiment policial

S’estableixen mecanismes de funcionament.

 

 1. -16 Informes periòdics i durada
 • S'han d'emetre informes periòdics dels efectes de les mesures.
 • S'estableix la durada de les mesures en un termini de 15 dies.

 

 1. Efectes

Queda sense efectes la resolució SLT/2480/2020, de 8 d’octubre

 

 1. Entrada en vigor
 • Aquesta Resolució entra en vigor el dia 16/10/2020, excepte dels apartats 4, 6 pel que fa a les previsions que afecten els actes religiosos i 12, l'entrada en vigor dels quals es condiciona a la prèvia autorització per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
 • Mentre no entra en vigor l'apartat 4 d'aquesta Resolució, es manté vigent la Resolució SLT/2480/2020, de 8 d'octubre, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el territori de Catalunya.

 

 

En tots els apartats s’exigeix el compliment de les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació PROCICAT.

 

 

Tornar al llistat

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.