SUBVENCIONS PER A CONTRACTES A MAJORS DE 45 ANYS ATURATS

Data de publicació: 12/30/2019

 

 

 

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, ha publicat la convocatòria anticipada per a l'any 2020 per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball, Resolució TSF/3498/2019, de 3 de desembre.

 

Els detalls de la subvenció els poden trobar a les bases reguladores aprovades per l’Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol, modificada per l’Ordre TSF/188/2018, de 22 de novembre, i els hi resumim tot seguit:

 

Objecte:

Incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball.

Actuacions subvencionables

Contractes de treball amb persones en atur més grans de 45 anys, que no hagin tingut un  contracte indefinit en els 6 mesos anteriors. Cal certificat Oficina de Treball de la Generalitat.

Contracte mínim 6 mesos i màxim 12 mesos o 18 mesos per a persones discapacitades.

Jornada mínima 50%

Centre de treball a Catalunya.

Exclou contractes en pràctiques o fixos discontinus.

No superar 5 contractes o el 50% de la plantilla.

Les pròrrogues d’aquests contractes computen com un contracte més.

Contractes subscrits de 19/12/2019 a 30/09/2020

Import a subvencionar

Mòdul mensual: 1.050 €

Mòdul diari: 34,52 €, per a contractes de durada inferior al mes.

Sol·licituds

Fins el 30 de setembre de 2020

Només telemàticament.

Entitats beneficiàries

Totes les empreses amb capacitat per a contractar excepte administracions públiques, les seves entitats depenents o vinculades i les ETT.

Requisits més destacats:

Art. 13 Llei 38/2003.-

Estar al corrent d’obligacions amb AEAT i TGSS i Agència Trib. Catalana.

No sancions ni condemnes

Complir amb el percentatge de reserva de llocs de treball per a persones discapacitades.

Pla per a la prevenció d’assetjament per raó de sexe.

No amortització de llocs de treball per causes objectives en l’any anterior.

Que el contracte suposi increment de contractació a l’empresa.

Adhesió al codi ètic.

Despeses subvencionables

Aquella que de manera inequívoca respongui a la naturalesa de l'activitat subvencionada, a preu de mercat.

Documentació

Memòria tècnica i econòmica del contracte de treball:

Objecte, tasques, lloc de realització, cost de la contractació i import sol·licitat.

Full de domiciliació bancària.

Contracte de treball signat i registrat.

Informe Oficina de Treball de la Generalitat

 

 

Aquesta informació és només orientativa. Si hi té interès, consulti’ns!

 

 

Tornar al llistat

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.