SUBVENCIONS PER A MICRO I PETITES EMPRESES DE CATALUNYA

Data de publicació: 6/15/2020

ORDRE EMC/78/2020, subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19.

 

 

Resumim els aspectes més importants d’aquesta ordre, per si pot ser del seu interès:

 

Què se subvenciona?

El nombre de persones treballadores amb contracte indefinit mantingut de l'1 de març de 2020 i, almenys, fins al 31 de desembre de 2020, sempre que es mantinguin, almenys, el 80% dels llocs de treball amb contracte indefinit que l'empresa tenia contractats a 1 de març de 2020. L'incompliment d'aquest punt comporta la revocació total de l'ajut atorgat.

Si es compleix l'objecte de la subvenció però no s'ha mantingut el 100% dels treballadors/ores amb contracte indefinit, l'ajut es reduirà proporcionalment.

 

Per a qui?

Per a micro empreses (menys de 10 treballadors)

Per a petites empreses (entre 10 i 49 treballadors)

 

Industrials incloses en els CCAE 10 a 32

De serveis a la producció incloses en els CCAE 331, 332, 35, 36, 37, 38 i 39.

 

Requisits:

 • Amb reducció de la facturació superior al 33% entre l'1/03/2020 i el 30/04/2020, respecte al mateix període de l'any anterior. (Les empreses de serveis a la producció també han d'acreditar que el sector industrial representa més del 50% de la seva xifra de negoci).
 • Amb seu social a Catalunya.
 • Estar al corrent de les obligacions amb AEAT, GENCAT i TGSS, durant tot el procediment.
 • No estar inclòs en cap circumstància que impedeixi rebre subvencions. (Llei 38/2003 i D Leg. 5/2008).
 • Complir els requisits de política lingüística de la Llei 1/1998
 • Indicar els mitjans que els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar i intervenir en  casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe; Llei 5/2008.
 • No haver estat sancionada per infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l'any anterior a la convocatòria.
 • Disposar, si s’escau, d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció d'acord amb la Llei 31/1995, el R. D. 39/1997 i la  Llei 54/2003. Es declararà expressament que s’han adoptat les mesures de protecció necessàries per a la seguretat en l'àmbit de la COVID-19.
 • Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats a l'àmbit laboral.
 • No tenir la consideració d'empresa en situació de crisi, (DOUE 2014/C 249/01, de 31.7.2014).
 • No estar subjecta a una ordre de recuperació pendent.
 • No tenir incidències amb el Registre d'acceptacions impagades (RAI), amb l'Associació Nacional d'Establiments Financers de Crèdit (ASNF).

 

El compliment dels requisits d'aquesta Ordre s'ha d'acreditar mitjançant la signatura de la declaració responsable que s'inclou a l'imprès de sol·licitud de l'ajut.

 

Imports:

1500 € per treballador que es mantingui en contracte indefinit.

 

Topalls:

7.500,00 euros amb un màxim de 5 treballadors/ores amb contracte indefinit.

12.000,00 euros amb entre 6 i 9 treballadors/ores amb contracte indefinit.

30.000,00 euros amb entre 10 i 24 treballadors/ores amb contracte indefinit.

60.000,00 euros amb entre 25 i 49 treballadors/ores amb contracte indefinit.

 

 

Si hi estan interessats, la tramitació es fa telemàticament, cliquin aquí

Accés al text complet de l'Ordre

Tornar al llistat

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar els nostres serveis i mostrar informació relacionada amb les teves preferències en base a un perfil elaborat a partir dels teus hàbits de navegació (per exemple, pàgines visitades). Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.

Acceptar
NO ACCEPTAR