TRIBUTACIÓ I COTITZACIÓ EN DESPLAÇAMENTS

Data de publicació: 4/15/2016

Els imports que una empresa paga al seus treballadors en concepte de locomoció i automoció, poden estar sotmeses a cotització i/o a tributació.

Per norma general, cotitzen, és a dir es paga a la Seguretat Social i computen per a les prestacions a les que tenim dret, (jubilació, baixes, atur, invalidesa...), aquells imports que es consideren salari, i tributen, és a dir, paguem a l’Agència Tributària, ja que formen part de salari, totes aquelles compensacions que excedeixen de determinats límits.

Les despeses de desplaçament
Són aquelles despeses que té un treballador quan es desplaça per ordre de l’empresa, i que, per tant, li correspon assumir. Segons estableix l'art. 9 del Reial Decret 439/2007, no tributen, i segons estableix l’article 109 de la Llei General de la Seguretat Social, no cotitzen:

1. Despeses de locomoció :

  • Si el desplaçament és en transport públic, l’import que han costat els bitllets.
  • Si el desplaçament és en vehicle particular, ni la quantitat resultat de multiplicar els quilòmetres realitzats per 0,19 €, ni els peatges i ni els aparcaments.

2. Despeses de manutenció i allotjament:

En aquest apartat és fonamental tenir en compte les següents premisses:

  • Les despeses de manutenció i allotjament s’han de produir sempre en municipi diferent al del lloc de treball i també diferent del municipi de residència del treballador.
  • És imprescindible i obligatori acreditar el dia i lloc del desplaçament i la raó. A més, el desplaçament no podrà ser superior a nou mesos.

 

Si hi ha pernoctació:

  • Estança: Els imports que es justifiquin. Transportistes de mercaderies per carretera, no han de justificar imports de fins a 15 € diaris, a Espanya, ni de fins a 25 € diaris , fora d’Espanya.
  • Manutenció: Els imports que es justifiquin, o bé fins a 53,34 € diaris, dins del territori espanyol, o 91,35 € diaris fora del territori espanyol.

Si no hi ha pernoctació:


  • Manutenció: Fins a 26,67 €, per a desplaçament dins del territori espanyol o 48,08 € diaris per a desplaçaments fora del territori espanyol.

 

És fonamental tenir en compte les següents premisses:

  • Les despeses de manutenció i allotjament s’han de produir sempre en municipi diferent al del lloc de treball i també diferent del municipi de residència del treballador.
  • Perquè aquestes quantitats puguin estar exemptes/no cotitzables, és obligatori acreditar el dia i lloc del desplaçament, així com la raó o motiu. A més, el desplaçament no podrà ser superior a nou mesos.
  • En cas que es paguin quantitats superiors a les justificades, cal tributar i cotitzar la diferència entre el que marca la llei i el que es paga.

Exemple:
El conveni col·lectiu estableix que cal pagar 0,23 € per quilòmetre als treballadors que es desplacin, aquest mes el Sr. Joan X, ha fer 524 Km. Què li paguem? Quin import està exempt de tributar? Quin import tributa? Quin import no cotitza? Quin import cotitza?

 

Import a pagar: 524 € x 0,23 € = 120,52 €

Import que cotitza i tributa 524 € x 0,04 € =  20,96 €

Importe exempt de cotització i tributació: 524 € x 0,19 € = 99,56 €

 

Nota: La informació anterior és només orientativa, i dóna només un coneixement general de la norma que explica. La seva aplicació requereix l’estudi personalitzat per part de Gabinet Permar SL

Tornar al llistat

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar els nostres serveis i mostrar informació relacionada amb les teves preferències en base a un perfil elaborat a partir dels teus hàbits de navegació (per exemple, pàgines visitades). Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.

Acceptar
NO ACCEPTAR