CALENDARI LABORAL ANUAL

Com cada any, els recordem que l'art. 34.6 de l'Estatut dels Treballadors disposa que «anualment l'empresa elaborarà el calendari laboral, i se n'ha d'exposar un exemplar en un lloc visible de cada centre de treball».

L’incompliment d’aquesta obligació es considera una infracció lleu, pel que la sanció estaria entre els 30,05 i 300,51 euros.

A TENIR EN COMPTE:

Els representants dels treballadors, tenen dret a ser consultats i emetre informe amb caràcter previ a la seva elaboració.

L'empresari té l'obligació de sol·licitar aquest informe.

En el calendari laboral no es poden introduir modificacions substancials de les condicions de treball.

CONTINGUT:

Els dies de treball a l'any i les hores de feina de cada dia, és a dir, la jornada de treball. El calendari laboral es fixa en còmput anual.

Els diumenges i mitjos dies addicionals de descans setmanal, o descans substitutori.

Les festes laborals.

Els ponts.

Les vacances anuals, si són generals i la data del gaudi.

L´horari de treball.

Als efectes de facilitar-los la confecció d’aquest calendari, hem confeccionat dos models en excel poden demanar-nos o baixar-se directament del Portal empresa.

Si vols rebre les nostres circulars, indica’ns el teu correu electrònic i substriu-te:
Loading
Contacta amb nosaltres
C. de l’Alcalde Pere Bretcha, 1A
Olot (17800)
De Dilluns a Dijous:
De 8:00 a 14:00h
De 15:00 a 18:00h
Divendres:
De 8:00 a 14:30h
Desenvolupat per: Novostorm
envelopephone-handsetmap-markerhistory