CIRCULARS

18 de maig de 2022

QUI ÉS UN FALS AUTÒNOM?

No hi ha una definició legal per a aquesta figura, però establirem que un fals autònom és una persona la relació de la qual amb l'empresa compleix tots els requisits per considerar-se com a treballador per compte d'altri, però aquesta s'ha configurat mitjançant una prestació de serveis com a autònom enquadrat al RETA. Com podem […]

LLegir més >

4 de maig de 2022

Està prohibit acomiadar?

La “prohibició d’acomiadar” va aparèixer per primer cop al Reial Decret-Llei 9/2020, de 27 de març, en què s'establia que les causes que poguessin justificar un ERTO COVID (fos de Força Major o ETOP) no podien servir de base per acomiadar persones treballadores, però no prohibia l’amortització de llocs de treball per causes que no estiguessin vinculades al virus SARS-CoV-2. […]

LLegir més >

28 d'abril de 2022

FESTES LABORALS 2023

ORDRE EMT/81/2022, de 21 d'abril, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2023. Seran festes laborals a Catalunya durant l'any 2023 les següents: 6 de gener, divendres 7 d'abril, divendres 10 d'abril, dilluns 1 de maig, dilluns 24 de juny, dissabte 15 d'agost, dimarts 11 de setembre, […]

LLegir més >

20 d'abril de 2022

ÚS DE LA MASCARETA II

Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, BOE DE 19/04/2022. Resumim tot seguit els aspectes més destacats de la norma publicada aquest matí al butlletí Oficial de l’Estat. En relació a l’ús de la mascareta: Centres, serveis i establiments sanitaris: Ús obligatori per a tothom, a partir de 6 anys, excepte per a les persones […]

LLegir més >

19 d'abril de 2022

ÚS DE LA MASCARETA

La RESOLUCIÓ SLT/1064/2022, de 14 d'abril, publicada avui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, suprimeix l’obligatorietat de portar mascareta dins el centre per als alumnes dels cicles d'educació primària i d'educació secundària, sense que es faci referència a res més. Per tant, segueix vigent la normativa respecte l’ús la mascareta en centres […]

LLegir més >

11 d'abril de 2022

NORMES DE COTITZACIÓ 2022

Per al seu coneixement i efectes, els resumim els aspectes més importants de l'Ordre PCM/244/2022, de 30 de març, publica les normals de cotització, amb efectes retroactius des del 01 de gener de 2022. RÈGIM GENERAL: Bases: S’estableix una base màxima de 4.139,40 € i una base mínima e 1.166,70 €, amb les següents excepcions: […]

LLegir més >

6 d'abril de 2022

Línia d’ajuts: Activitats de restauració afectades econòmicament per la COVID-19

Beneficiaris: Els professionals autònoms i empreses que prestin activitats de restauració, bars,restaurants i cafeteries, incloses i donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques, que varen ser afectades per la Resolució SLT/3787/2021, de 23 de desembre, Resolució SLT/8/2022, de 4 gener i Resolució SLT/66/2022, de 19 de gener, per les qual es van establir […]

LLegir més >

6 d'abril de 2022

CALENDARI SEGON TRIMESTRE 2022

Els informem de quin serà el nostre horari d'atenció al client durant aquest 2n trimestre: Els dies en groc, aquest despatx romandrà tancat. Els dies 14 d'abril i 23 de juny, els atendrem de 8 del matí a les 2 de la tarda. Disculpin les molèsties.

LLegir més >

31 de març de 2022

AVUI ENTREN EN VIGOR LES NOVES FORMES DE CONTRACTACIÓ

Des d’avui només es poden formalitzar els contractes següents: Indefinits: A jornada completa i a temps parcial. Els de tota la vida. Formatius: En alternança i de pràctica professional Circumstàncies de la producció: Increments conjuntural i imprevist i també per als previstos. De substitució: Per a substituir a treballadors amb reserva del lloc de treball. […]

LLegir més >

28 de març de 2022

PROTOCOL DE PREVENCIÓ DE L’ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE

Les empreses estan obligades a prevenir i reduir tant els accidents físics com els riscos psicosocials, encara que tinguessin un sol treballador, creant un entorn que respecti els drets dels treballadors, eliminant qualsevol forma d'assetjament o discriminació, que inciti a situacions no desitjades. L'empresa ha de tenir protocols ben definits que impedeixin i aturin les […]

LLegir més >

21 de març de 2022

CONSTRUCCIÓ: QUOTA EMPRESARIAL 2022 A LA FUNDACIÓ LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ

Res. De 9 de març de 2022. (BOE 21/03/2022) Per aquest 2022 la quota de la Fundació Laboral de la Construcció es manté en un 0,35%, sobre les quotes a la Seguretat Social. Com saben , la FLC és un organisme paritari del sector de la construcció, per a garantir la prestació de serveis a […]

LLegir més >

14 de març de 2022

Xerrada Zoom: La reforma laboral i de les pensions

Efectes sobre les modalitats contractuals i els percentatges de les pensions. Repassarem com afecta a les pensions futures la nova reglamentació i de quina manera s’ha de gestionar la contractació després de la important limitació dels tipus de contractes temporals i l’eliminació de figures com el contracte fix d’obra, el d’interinitat o l’ampliació dels supòsits […]

LLegir més >

11 de març de 2022

VAGA TRANSPORT 14/03/2022

Per al proper 14 de març, l’anomenada PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA, ha convocat una vaga de transportistes. En relació a quest tema, ens ha arribat la informació següent de les patronals del transport: La Plataforma convocant no està reconeguda per cap organisme públic. Els sindicats majoritaris no estan donant […]

LLegir més >

7 de març de 2022

VAGA FEMINISTA 8M 2022

Arran de la convocatòria de VAGA GENERAL FEMINISTA convocada per la CGT, per al dia 08/03/2022, els recordem que: No es pot demanar a les persones treballadores la seva intenció o no de secundar la vaga. No es poden substituir les persones treballadores que secundin la vaga. A la persona treballadora que fa vaga, se […]

LLegir més >

1 de març de 2022

CANVIS EN LES SUBVENCIONS PER A JOVES I CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES

Ahir el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar les resolucions EMT/384/2022 i EMT/441/2022 que, en línies generals venen a ampliar terminis de contractes i de presentació de les sol·licituds per a  la contractació de persones joves en situació d'atur per a empreses i cooperatives de treball associat (SOC – CONTRACTACIÓ JOVES) i a […]

LLegir més >

24 de febrer de 2022

MESURES URGENTS: ERTO_AUTÒNOMS_MALATIA GREU DE MENORS_ ATUR

Reial decret llei 2/2022, de 22 de febrer, pel qual s'adopten mesures urgents per a la protecció dels treballadors autònoms, per a la transició cap als mecanismes estructurals de defensa de l'ocupació, i per a la recuperació econòmica i social de l'illa de La Palma, i es prorroguen determinades mesures per fer front a situacions […]

LLegir més >

23 de febrer de 2022

SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL 2022

RD. 152/2022, de 22 de febrer Avui 23 de febrer, el BOE publica el SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL PER AL 2022. En resumim el seu contingut per al seu coneixement, advertint-los que aquest document només és informatiu. Per això Gabinet Permar resta a la seva disposició per a aclarir qualsevol dubte o per si els cal […]

LLegir més >

8 de febrer de 2022

CALENDARI LABORAL ANUAL

Com cada any, els recordem que l'art. 34.6 de l'Estatut dels Treballadors disposa que «anualment l'empresa elaborarà el calendari laboral, i se n'ha d'exposar un exemplar en un lloc visible de cada centre de treball». L’incompliment d’aquesta obligació es considera una infracció lleu, pel que la sanció estaria entre els 30,05 i 300,51 euros. A […]

LLegir més >

17 de gener de 2022

IPC INTERANUAL 2021

Segons va publicar l'INSTITUT NACIONAL D'ESTADÍSTICA el passatdivendres, l'IPC interanual del 2021 s'ha establert en els percentatges següents: Catalunya: 6,1 % Espanya: 6,5 % Quedem a la seva disposició.

LLegir més >

11 de gener de 2022

LA REFORMA DE LES PENSIONS

Resumim tot seguit les principals novetats en matèria de jubilació, vigent des del dia01/01/2022, recordant-los que per a l’aplicació d’aquesta legislació convé un estudi enprofunditat de cada cas. Nota prèvia: En negre, la legislació que ja era vigent. En vermell les novetats. Jubilacions anticipades Involuntàries: No és possible per a treballadors per compte pròpia. Fins […]

LLegir més >

11 de gener de 2022

LA REFORMA LABORAL

Resumim tot seguit els aspectes més destacables de la reforma laboral publicada en el RD Llei 32/2021,amb l’advertiment que estem procedint al seu estudi en profunditat ja que hi ha moltes qüestionsinconcretes i amb necessitat d’aclariment. Tots els contractes de durada determinada i fixos discontinus anteriors a 31/12/2021 mantenen la durada i el règim normatiu […]

LLegir més >

Si vols rebre les nostres circulars, indica’ns el teu correu electrònic i substriu-te:
Loading
Contacta amb nosaltres
C. de l’Alcalde Pere Bretcha, 1A
Olot (17800)
De Dilluns a Dijous:
De 8:00 a 14:00h
De 15:00 a 18:00h
Divendres:
De 8:00 a 14:30h
envelopephone-handsetmap-markerhistory