CIRCULARS

28 de setembre de 2022

LES NOVETATS PER A LES PERSONES EMPLEADES DE LA LLAR.

Aquest és el resum de la millora de les condicions de treball i de Seguretat Social de les persones treballadores al servei de la llar. Les principals novetats són: S'amplia la protecció per desocupació i FOGASA. Obligatori a partir del 01/10/2022.o ATUR: s'igualen els drets als que existeixen actualment per a les persones contractades a […]

LLegir més >

21 de setembre de 2022

EXTRA!!!!!!!!! El RESUM DE LES NOVETATS PER ALS AUTÒNOMS!

Hem confeccionat aquesta presentació intentant fer una extracció de la norma per a explicar-la de manera molt fàcil Clic per baixar el fitxer Esperem que els sigui d'ajuda. En cas de dubte, restem a la seva disposició.

LLegir més >

13 de setembre de 2022

LI CONVÉ AUGMENTAR LA BASE D'AUTÒNOMS?

Amb la legislació actual els autònoms poden cotitzar per la base que vulguin dins d’uns límits legals. A partir del 2023, es cotitzarà depenent dels rendiments nets obtinguts, pel que un autònoms amb pocs ingressos que vulgui cotitzar per una base alta, no ho podrà fer si no té aquesta base abans de gener de […]

LLegir més >

25 d'agost de 2022

LA GENERALITAT M'HA CONCEDIT UNA SUBVENCIÓ A LA CONTRACTACIÓ. ARA, QUÈ HE DE FER?

Si els ha estat atorgada una subvenció de les convocatòries anticipades per a l’any 2022: Per a la contractació laboral de persones de 30 i més anys (SOCCONT30IMES), convocatòria anticipada 2022 Per a la contractació de persones joves en situació d’atur per a empreses i cooperatives de treball associat (SOC – CONTRACTACIÓ JOVES) QUÈ CAL […]

LLegir més >

4 d'agost de 2022

NOU SISTEMA DE COTITZACIÓ PER AUTÒNOMS

En una primer lectura del Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol, pel qual s'estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció per cessament d'activitat, els podem avançar el seu contingut més rellevant en el següent resum: L'objectiu del RDLlei és modificar la […]

LLegir més >

28 de juliol de 2022

Complement de paternitat per a pares

Augmenti la pensió de jubilació fins un 15%! De l’1 de gener de 2016 al 4 de febrer de 2021, va estar vigent una norma legal que permetia a les dones que se’ls aprovava una pensió contributiva (jubilació no anticipada per voluntat del treballador, incapacitat permanent o viduïtat), percebre un complement del 5% si havien […]

LLegir més >

21 de juliol de 2022

Contractació temporal a l'administració pública

L’administració pública té temporalitat que supera el 31% i que és més elevada que la del sector privat. Amb la legislació actual, que pretén posar fi als contractes temporals irregulars, quines són les opcions de contractació de l’administració pública? S’han suprimit els contractes temporals d’obra i servei determinat. S’ha establert un nou contracte temporal per […]

LLegir més >

12 de juliol de 2022

Control horari - Registre de la jornada

La sentència 22/2022 de l’Audiència Nacional de 15 de febrer de 2022, posa en dubte la validesa del format paper per a complir correctament amb l’obligació del registre de la jornada. A partir d’aquesta sentència s’han generat molts articles sobre la validesa del format paper, considerant-se, de forma general, que el registre de la jornada […]

LLegir més >

7 de juliol de 2022

BAIXES I ALTES AUTOMÀTIQUES PER COVID-19

Els informem que davant l’alta transmissió, la Generalitat de Catalunya ha simplificat el procés de baixa per covid-19. Es pot demanar la incapacitat temporal quan la persona no pugui treballar o teletreballar perquè es troba malament i tingui simptomatologia compatible amb covid-19 (tos, febre, miàlgies, malestar general,...). Al web no cal adjuntar informe mèdic ni […]

LLegir més >

4 de juliol de 2022

Regulació per a l'impuls dels plans de pensions d'ocupació

Segueixen algunes pinzellades informatives de la Llei 12/2022, de 30 de juny, per la qual es regulen els plans de pensions: Objectius: Fomentar els plans de pensions de feina. Afavorir l‟existència de fons de pensions d‟ocupació pública. Reforçar la previsió social de caràcter empresarial. Eines: L'impuls des de la negociació col·lectiva per enquadrar als convenis […]

LLegir més >

30 de juny de 2022

FORMACIÓ PRL INDÚSTRIES SIDEROMETAL·LÚRGIQUES

Els recordem que el proper dia 1 d’octubre de 2022 finalitza el termini per a la realització de la formació prevista en la Resolución de 7 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo que, entre d’altres estableix els continguts formatius mínims en matèria de prevenció de riscos laborals per a les persones […]

LLegir més >

30 de juny de 2022

LES NOVES COTITZACIONS DELS AUTÒNOMS

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial Decret 504/2022,pel qual es modifiquen el Reglament General sobre inscripció d'empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors a la Seguretat Social, per actualitzar-ne la regulació respecte als treballadors per compte propi o autònoms. Aquesta norma: Recull mitjans telemàtics com a vàlids per a […]

LLegir més >

29 de juny de 2022

Horaris 3T 2022 Gabinet Permar SL

Durant el mes de juliol, els atendrem en horari habitual, de 8 a 2 del matí i de 3 a 6 de la tarda. Els divendres de 8 a 2/4 de 3 de la tarda. El mes d'agost farem horari d'estiu, des del dia 1 i fins el 7 de setembre. Els atendrem de 8 […]

LLegir més >

20 de juny de 2022

Dies festius - Revetlla Sant Joan - Festes locals

Recordin que, el proper dijous dia 23 de juny, els atendrem de 8 del matí a 2 de la tarda, en motiu de la revetlla de Sant Joan. El divendres dia 24 és festiu a tots els efectes. Preguem que ho tinguin en compte  a l’hora de fer les previsions convenients. Festes locals Olot 2023 […]

LLegir més >

17 de juny de 2022

EL CONVENI DE LA CONSTRUCCIÓ REGULA EL CONTRACTE INDEFINIT ADSCIRT A OBRA.

El BOE del passat 17/05/2022 va publicar la Res. de 3/05/2022, per la qual s'afegeix un article 24 bis al conveni general del sector de la construcció i que resumim perquè en tinguin coneixement: L'EXTINCIÓ DEL CONTRACTE INDEFINIT adscrit a obra es pot extingir per motius inherents a la persona treballadora, amb independència del nombre […]

LLegir més >

15 de juny de 2022

Assetjament sexual a l'empresa

Tal com els vàrem informar en circular del 28/03/2022, les empreses han d’utilitzar mesures de prevenció i detecció dels casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, de conformitat amb l'article 29 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista. En aquests moments ja és […]

LLegir més >

8 de juny de 2022

SUBVENCIONS A LA CONTRACTACIÓ

Resolució EMT/1647/2022, de 18 de maig   Condicions: Contractes realitzats durant el 2022. A jornada completa Període mínim: 6 mesos. Col·lectius: Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%. No poden acollir-s’hi els pensionistes d’incapacitat permanent. Persones en situació o en risc d'exclusió social, prèviament contractades per empreses d'inserció (EI) que s'hagin […]

LLegir més >

18 de maig de 2022

QUI ÉS UN FALS AUTÒNOM?

No hi ha una definició legal per a aquesta figura, però establirem que un fals autònom és una persona la relació de la qual amb l'empresa compleix tots els requisits per considerar-se com a treballador per compte d'altri, però aquesta s'ha configurat mitjançant una prestació de serveis com a autònom enquadrat al RETA. Com podem […]

LLegir més >

4 de maig de 2022

Està prohibit acomiadar?

La “prohibició d’acomiadar” va aparèixer per primer cop al Reial Decret-Llei 9/2020, de 27 de març, en què s'establia que les causes que poguessin justificar un ERTO COVID (fos de Força Major o ETOP) no podien servir de base per acomiadar persones treballadores, però no prohibia l’amortització de llocs de treball per causes que no estiguessin vinculades al virus SARS-CoV-2. […]

LLegir més >

28 d'abril de 2022

FESTES LABORALS 2023

ORDRE EMT/81/2022, de 21 d'abril, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2023. Seran festes laborals a Catalunya durant l'any 2023 les següents: 6 de gener, divendres 7 d'abril, divendres 10 d'abril, dilluns 1 de maig, dilluns 24 de juny, dissabte 15 d'agost, dimarts 11 de setembre, […]

LLegir més >

20 d'abril de 2022

ÚS DE LA MASCARETA II

Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, BOE DE 19/04/2022. Resumim tot seguit els aspectes més destacats de la norma publicada aquest matí al butlletí Oficial de l’Estat. En relació a l’ús de la mascareta: Centres, serveis i establiments sanitaris: Ús obligatori per a tothom, a partir de 6 anys, excepte per a les persones […]

LLegir més >

19 d'abril de 2022

ÚS DE LA MASCARETA

La RESOLUCIÓ SLT/1064/2022, de 14 d'abril, publicada avui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, suprimeix l’obligatorietat de portar mascareta dins el centre per als alumnes dels cicles d'educació primària i d'educació secundària, sense que es faci referència a res més. Per tant, segueix vigent la normativa respecte l’ús la mascareta en centres […]

LLegir més >

11 d'abril de 2022

NORMES DE COTITZACIÓ 2022

Per al seu coneixement i efectes, els resumim els aspectes més importants de l'Ordre PCM/244/2022, de 30 de març, publica les normals de cotització, amb efectes retroactius des del 01 de gener de 2022. RÈGIM GENERAL: Bases: S’estableix una base màxima de 4.139,40 € i una base mínima e 1.166,70 €, amb les següents excepcions: […]

LLegir més >

6 d'abril de 2022

Línia d’ajuts: Activitats de restauració afectades econòmicament per la COVID-19

Beneficiaris: Els professionals autònoms i empreses que prestin activitats de restauració, bars,restaurants i cafeteries, incloses i donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques, que varen ser afectades per la Resolució SLT/3787/2021, de 23 de desembre, Resolució SLT/8/2022, de 4 gener i Resolució SLT/66/2022, de 19 de gener, per les qual es van establir […]

LLegir més >

6 d'abril de 2022

CALENDARI SEGON TRIMESTRE 2022

Els informem de quin serà el nostre horari d'atenció al client durant aquest 2n trimestre: Els dies en groc, aquest despatx romandrà tancat. Els dies 14 d'abril i 23 de juny, els atendrem de 8 del matí a les 2 de la tarda. Disculpin les molèsties.

LLegir més >

31 de març de 2022

AVUI ENTREN EN VIGOR LES NOVES FORMES DE CONTRACTACIÓ

Des d’avui només es poden formalitzar els contractes següents: Indefinits: A jornada completa i a temps parcial. Els de tota la vida. Formatius: En alternança i de pràctica professional Circumstàncies de la producció: Increments conjuntural i imprevist i també per als previstos. De substitució: Per a substituir a treballadors amb reserva del lloc de treball. […]

LLegir més >

28 de març de 2022

PROTOCOL DE PREVENCIÓ DE L’ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE

Les empreses estan obligades a prevenir i reduir tant els accidents físics com els riscos psicosocials, encara que tinguessin un sol treballador, creant un entorn que respecti els drets dels treballadors, eliminant qualsevol forma d'assetjament o discriminació, que inciti a situacions no desitjades. L'empresa ha de tenir protocols ben definits que impedeixin i aturin les […]

LLegir més >

21 de març de 2022

CONSTRUCCIÓ: QUOTA EMPRESARIAL 2022 A LA FUNDACIÓ LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ

Res. De 9 de març de 2022. (BOE 21/03/2022) Per aquest 2022 la quota de la Fundació Laboral de la Construcció es manté en un 0,35%, sobre les quotes a la Seguretat Social. Com saben , la FLC és un organisme paritari del sector de la construcció, per a garantir la prestació de serveis a […]

LLegir més >

14 de març de 2022

Xerrada Zoom: La reforma laboral i de les pensions

Efectes sobre les modalitats contractuals i els percentatges de les pensions. Repassarem com afecta a les pensions futures la nova reglamentació i de quina manera s’ha de gestionar la contractació després de la important limitació dels tipus de contractes temporals i l’eliminació de figures com el contracte fix d’obra, el d’interinitat o l’ampliació dels supòsits […]

LLegir més >

11 de març de 2022

VAGA TRANSPORT 14/03/2022

Per al proper 14 de març, l’anomenada PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA, ha convocat una vaga de transportistes. En relació a quest tema, ens ha arribat la informació següent de les patronals del transport: La Plataforma convocant no està reconeguda per cap organisme públic. Els sindicats majoritaris no estan donant […]

LLegir més >

7 de març de 2022

VAGA FEMINISTA 8M 2022

Arran de la convocatòria de VAGA GENERAL FEMINISTA convocada per la CGT, per al dia 08/03/2022, els recordem que: No es pot demanar a les persones treballadores la seva intenció o no de secundar la vaga. No es poden substituir les persones treballadores que secundin la vaga. A la persona treballadora que fa vaga, se […]

LLegir més >

1 de març de 2022

CANVIS EN LES SUBVENCIONS PER A JOVES I CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES

Ahir el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar les resolucions EMT/384/2022 i EMT/441/2022 que, en línies generals venen a ampliar terminis de contractes i de presentació de les sol·licituds per a  la contractació de persones joves en situació d'atur per a empreses i cooperatives de treball associat (SOC – CONTRACTACIÓ JOVES) i a […]

LLegir més >

24 de febrer de 2022

MESURES URGENTS: ERTO_AUTÒNOMS_MALATIA GREU DE MENORS_ ATUR

Reial decret llei 2/2022, de 22 de febrer, pel qual s'adopten mesures urgents per a la protecció dels treballadors autònoms, per a la transició cap als mecanismes estructurals de defensa de l'ocupació, i per a la recuperació econòmica i social de l'illa de La Palma, i es prorroguen determinades mesures per fer front a situacions […]

LLegir més >

23 de febrer de 2022

SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL 2022

RD. 152/2022, de 22 de febrer Avui 23 de febrer, el BOE publica el SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL PER AL 2022. En resumim el seu contingut per al seu coneixement, advertint-los que aquest document només és informatiu. Per això Gabinet Permar resta a la seva disposició per a aclarir qualsevol dubte o per si els cal […]

LLegir més >

8 de febrer de 2022

CALENDARI LABORAL ANUAL

Com cada any, els recordem que l'art. 34.6 de l'Estatut dels Treballadors disposa que «anualment l'empresa elaborarà el calendari laboral, i se n'ha d'exposar un exemplar en un lloc visible de cada centre de treball». L’incompliment d’aquesta obligació es considera una infracció lleu, pel que la sanció estaria entre els 30,05 i 300,51 euros. A […]

LLegir més >

17 de gener de 2022

IPC INTERANUAL 2021

Segons va publicar l'INSTITUT NACIONAL D'ESTADÍSTICA el passatdivendres, l'IPC interanual del 2021 s'ha establert en els percentatges següents: Catalunya: 6,1 % Espanya: 6,5 % Quedem a la seva disposició.

LLegir més >

11 de gener de 2022

LA REFORMA DE LES PENSIONS

Resumim tot seguit les principals novetats en matèria de jubilació, vigent des del dia01/01/2022, recordant-los que per a l’aplicació d’aquesta legislació convé un estudi enprofunditat de cada cas. Nota prèvia: En negre, la legislació que ja era vigent. En vermell les novetats. Jubilacions anticipades Involuntàries: No és possible per a treballadors per compte pròpia. Fins […]

LLegir més >

11 de gener de 2022

LA REFORMA LABORAL

Resumim tot seguit els aspectes més destacables de la reforma laboral publicada en el RD Llei 32/2021,amb l’advertiment que estem procedint al seu estudi en profunditat ja que hi ha moltes qüestionsinconcretes i amb necessitat d’aclariment. Tots els contractes de durada determinada i fixos discontinus anteriors a 31/12/2021 mantenen la durada i el règim normatiu […]

LLegir més >

Si vols rebre les nostres circulars, indica’ns el teu correu electrònic i substriu-te:
Loading
Contacta amb nosaltres
C. de l’Alcalde Pere Bretcha, 1A
Olot (17800)
De Dilluns a Dijous:
De 8:00 a 14:00h
De 15:00 a 18:00h
Divendres:
De 8:00 a 14:30h
Desenvolupat per: Novostorm
envelopephone-handsetmap-markerhistory