Contractació temporal a l'administració pública

L’administració pública té temporalitat que supera el 31% i que és més elevada que la del sector privat.

Amb la legislació actual, que pretén posar fi als contractes temporals irregulars, quines són les opcions de contractació de l’administració pública?

S’han suprimit els contractes temporals d’obra i servei determinat.

S’ha establert un nou contracte temporal per circumstàncies de la producció, que es poden subscriure amb una causalitat molt limitada i que poden tenir una durada màxima de 6 mesos.

Novetats al contracte per substitució, que permet més flexibilitat, per a cobertura de vacants, remetent-nos a Llei 20/2021.

Alternatives a temporals:

Fix discontinu: La limitació màxima està en la tassa de reposició. Es pot demanar ampliació de la tassa de reposició que encara no està determinada legalment.

DT 5a RDL 32/2021 – Permet la contractació temporal per a les administracions públiques per a executar el pla de recuperació, transformació i resiliència, i la necessària per a la execució de programes temporals finançats amb fons europeus. (PERTE...). La limitació està vinculada la durada del projecte, obre o servei. No s’estableix indemnització, però semblaria legalment correcte pensar en la de 12 dies.

DA9 Llei 3/2015.- Permet els contractes temporals per a la millora de la ocupabilitat i la inserció laboral en el marc dels programes d’activació de l’ocupació. (sobretot la fan servir les administracions locals).

Les administracions poden convocar un sistema de concurs extraordinari per a estabilitzar l’ocupació de totes aquelles places que estan ocupades interinament i de manera ininterrompuda abans de 01/01/2016.

Quines són les irregularitats i quines conseqüències tenen:

Art. 15 ET .- Entén que cal la conversió a indefinits tots els contractes que poden ser irregulars.

Aquests contractes, fins ara estaven emmarcats en la figura d’indefinits no fixes, figura que sembla no poder utilitzar-se en els cassos de subrogació, però si en els cassos de frau en la contractació, segons està establint la jurisprudència.

DA 17 de l’EBEP.- Estableix sancions per als contractes indefinits no fixos i compensacions econòmiques quan es superen els terminis màxims de permanència.

Nota.- La informació continguda en aquesta circular és només orientativa, per tal que coneguin l’existència de les qüestions que relatem. Comenti el detall amb l’equip del nostre despatx, que l’atendrà gustosament.

Si vols rebre les nostres circulars, indica’ns el teu correu electrònic i substriu-te:
Loading
Contacta amb nosaltres
C. de l’Alcalde Pere Bretcha, 1A
Olot (17800)
De Dilluns a Dijous:
De 8:00 a 14:00h
De 15:00 a 18:00h
Divendres:
De 8:00 a 14:30h
Desenvolupat per: Novostorm
envelopephone-handsetmap-markerhistory