LA GENERALITAT M'HA CONCEDIT UNA SUBVENCIÓ A LA CONTRACTACIÓ. ARA, QUÈ HE DE FER?

Si els ha estat atorgada una subvenció de les convocatòries anticipades per a l’any 2022:

  1. Per a la contractació laboral de persones de 30 i més anys (SOCCONT30IMES), convocatòria anticipada 2022
  2. Per a la contractació de persones joves en situació d’atur per a empreses i cooperatives de treball associat (SOC – CONTRACTACIÓ JOVES)

QUÈ CAL FER?

Documentació:

En el termini de 30 dies des de la data de la notificació de la resolució cal presentar:

Declaració de les retribucions dels òrgans de direcció o d'administració, si l'import atorgat sigui superior a 10.000,00 euros. Per tant, s’ha de presentar en tots els cassos.

Declaració responsable de les mesures necessàries vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte de la COVID-19. 

En el termini d’un mes des de la finalització del contracte, cal presentar:

Memòria explicativa 

Memòria econòmica 

Si el contracte s'allarga més enllà del termini d'execució de les actuacions, la data màxima de presentació de la justificació serà el 31 de gener de 2023. 

Accés al CTR 

Cal accedir al CTR del SOC i informar les dades del contracte. Per a poder fer-ho cal que el SOC ens hi doni accés.

Si bé el termini és d’un mes des de la data de notificació de la concessió de la subvenció, el SOC ens ha informat que problemes interns impedeixen fer aquest tràmit, pel que el termini d’un mes s’iniciarà a partir del moment en què el sistema estigui operatiu.

Mesures de Publicitat 

Les empreses a qui s’ha concedit la subvenció, han d’incloure en totes les mesures d'informació i comunicació i les mesures per augmentar la visibilitat que realitzi, l'emblema de la Unió, i les paraules Unió Europea i de manera clara i visible es farà constar la frase: “Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19”. 

Posar a l’empresa un cartell visible pel públic, de mida A3 mínim durant la realització de l'operació. 

Incloure informació sobre la contractació realitzada al web de l’empresa

De totes aquestes mesures de publicitat cal guardar-ne proves, ja que a la finalització del contracte s’hauran de justificar.

Les empreses beneficiàries d’una subvenció pública, poden ser comprovades i inspeccionades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris. 

Les empreses clients d’aquest despatx només han de dur a terme les mesures de publicitat, totes les altres gestions ja els hi duem a terme.

Nota.- La informació continguda en aquesta circular és només orientativa, per tal que coneguin l’existència de les qüestions que relatem. Comenti el detall amb l’equip del nostre despatx, que l’atendrà gustosament.

Si vols rebre les nostres circulars, indica’ns el teu correu electrònic i substriu-te:
Loading
Contacta amb nosaltres
C. de l’Alcalde Pere Bretcha, 1A
Olot (17800)
De Dilluns a Dijous:
De 8:00 a 14:00h
De 15:00 a 18:00h
Divendres:
De 8:00 a 14:30h
Desenvolupat per: Novostorm
envelopephone-handsetmap-markerhistory