NOU SISTEMA DE COTITZACIÓ PER AUTÒNOMS

En una primer lectura del Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol, pel qual s'estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció per cessament d'activitat, els podem avançar el seu contingut més rellevant en el següent resum:

L'objectiu del RDLlei és modificar la legislació perquè els treballadors autònoms cotitzin per rendiments nets anuals reals, a partir d'una taula que es fixarà en els Pressupostos Generals de l'Estat. El desplegament gradual del nou sistema de cotització es realitzarà progressivament des del 2023 al 2031.

Per això, la Tresoreria General de la Seguretat Social i l'Agència Tributària intercanviaran les dades necessàries per permetre la regularització de quotes de les quotes de cotització

Es preveu una taula reduïda per als autònoms amb rendiments inferiors al salari mínim interprofessional en còmput anual.

Així mateix, es regula la cotització en supòsits de compatibilitat de jubilació i treball per compte propi, la cotització en pluriactivitat, la cobertura de la prestació d'incapacitat temporal obligatòria, les especialitats per als treballadors del R.E. Agrari, adaptació i noves modalitats de la protecció per cessament d’activitat, la nova prestació per a la sostenibilitat de l’activitat per a afectats pel Mecanisme RED i s’estableixen bonificacions i reduccions de quotes d’acord amb les modificacions operades, entre altres.

Se suprimeix la figura de l'autònom a temps parcial, que mai no va ser possible.

Per tant, la persona autònoma haurà de triar la base de cotització que li correspon dins d’una taula, segons els ingressos íntegres que tingui previstos per a l’any en curs. La base de cotització es podrà canviar si varien les  previsions d’ingressos.

Acabat l’any, l’Agència Tributària remetrà la informació econòmica de què disposi a la Tresoreria General de la Seguretat Social, que corregirà les bases de cotització, si correspon. Pot donar-se el cas que la persona autònoma hagi de pagar alguna diferència, o que li sigui retornat algun import.

En cas que la persona autònoma tingués alguna baixa, o descans naixement, les bases de cotització utilitzades per a calcular la prestació, així com les bases del període de la prestació, no es regularitzarien.

La regularització no portarà afegits recàrrecs ni interessos, tan si és a pagar com a cobrar, i el canvi de bases no suposarà cap modificació en el que s’ha cobrat durant un possible període de baixa o cura de menor, etc.

Per altra banda s’estableix la possibilitat que una persona autònoma percebi la prestació per cessament de manera total o parcial i que pugui accedir a les prestacions dels mecanismes RED que ja estaven aprovats per a persones treballadores del R. General.

Com que tota aquesta legislació entra en vigor el proper mes de gener de 2023, tindrem temps per a aprofundir-hi i poder-la explicar més àmpliament.

Per al seu coneixement, els annexem el quadre de cotitzacions publicat per al 2023.

Els tres primers trams corresponen a la taula recuïda i els següents a la taula general

TramsEuros/mesBase mínima Euros /mesBase màxima Euros/mes
Tram 1.< = 670751,63849,66
Tram 2.> 670 y <=900849,67900
Tram 3.>900 y < 1.166,70898,691.166,70
Tram 1.> = 1.166,70 y < = 1.300950,981.300
Tram 2.> 1.300 y <=1.500960,781.500
Tram 3.> 1.500 y <=1.700960,781.700
Tram 4.> 1.700 y <=1.8501.013,071.850
Tram 5.> 1.850 y <=2.0301.029,412.030
Tram 6.> 2.030 y <=2.3301.045,752.330
Tram 7.> 2.330 y <=2.7601.078,432.760
Tram 8.> 2.760 y < =3.1901.143,793.190
Tram 9.> 3.190 y <=3.6201.209,153.620
Tram 10.> 3.620 y <= 4.0501.274,514.050
Tram 11.> 4.050 y <=6.0001.372,554.139,40
Tram 12.>6.0001.633,994.139,40
Si vols rebre les nostres circulars, indica’ns el teu correu electrònic i substriu-te:
Loading
Contacta amb nosaltres
C. de l’Alcalde Pere Bretcha, 1A
Olot (17800)
De Dilluns a Dijous:
De 8:00 a 14:00h
De 15:00 a 18:00h
Divendres:
De 8:00 a 14:30h
Desenvolupat per: Novostorm
envelopephone-handsetmap-markerhistory