REGISTRE DE LA JORNADA - CONTRACTES A TEMPS PARCIAL

Segons hem pogut confirmar, la Inspecció de Treball i Seguretat Social, està duent a terme una campanya per al control de la contractació a temps parcial, així com el correcte compliment del registre de jornada, especialment en el sector de l’hostaleria.

En relació a la contractació temporal, comproven que les hores establertes en el contracte coincideixin amb les hores reals de treball. Per a la comprovació poden entrevistar-se privadament amb cadascuna de les persones treballadores per a demanar el que creguin convenient sobre l’horari.

El recordem que les persones contractades a temps parcial no poden realitzar hores extres, si bé en poden fer de complementàries, sempre que:

Les hores complementàries es retribueixen com les ordinàries.

En quan al registre de jornada, cal recordar que la persona treballadora ha de registrar les entrades i les sortides de la en el moment que es produeixin, en un mitjà que garanteixi la fiabilitat i la invariabilitat de les dades que reflecteixi. Això vol dir amb un sistema que no pugui falsejar-se.

Per tant, quan una persona treballadora entra a la feina, ha de registrar l’entrada, quan surt ha de registrar la sortida. No és vàlid signar a final del dia, de la setmana o del mes. I totes les persones treballadores, sense excepció, han de realitzar el registre.

A més, si és un contracte a temps parcial, hem de tenir constància d’haver entregat còpia del registre a la persona treballadora a final de mes. Tots els registres han de ser lliurats a la representació sindical a final de mes.

La negativa d’una persona treballadora a registrar la jornada és sancionable, així com els “oblits” constants en registrar-se o qualsevol manipulació en el registre, com per exemple, registrar un/a company/a.

Com sempre, si necessiten més informació d’aquests temes, restem a la seva disposició.

Si vols rebre les nostres circulars, indica’ns el teu correu electrònic i substriu-te:
Loading
Contacta amb nosaltres
C. de l’Alcalde Pere Bretcha, 1A
Olot (17800)
De Dilluns a Dijous:
De 8:00 a 14:00h
De 15:00 a 18:00h
Divendres:
De 8:00 a 14:30h
Desenvolupat per: Novostorm
envelopephone-handsetmap-markerhistory