SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL 2022

RD. 152/2022, de 22 de febrer

Avui 23 de febrer, el BOE publica el SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL PER AL 2022.

En resumim el seu contingut per al seu coneixement, advertint-los que aquest document només és informatiu. Per això Gabinet Permar resta a la seva disposició per a aclarir qualsevol dubte o per si els cal ampliació. Poden trobar el text de la norma clicant en aquest enllaç

Imports SMI 2022

Aquest salari és en diner i no pot ser reduït per retribució en espècie.

A aquest salari cal afegir-hi tots els complements salarials fixats en funció de les condicions personals del treballador, a la feina feta o a la situació i resultats de l'empresa.

No cal revisar el salari a les persones treballadores que en còmput anual percebin un import superior a aquest SMI per 14 pagues anuals, o sigui, 14.000 €/any.

Persones eventuals i temporeres

Si el contracte és inferior a 120 dies, han de percebre un mínim diari de 47,36 €, que inclou la part proporcional de diumenges i festius i pagues extraordinàries.

També han de percebre mensualment la p. Proporcional de les vacances i el contracte no coincideix amb el període de vacances de l’empresa.

Persones empleades de la llar

Si treballen per hora, percebran un salari mínim de 7,82 €/hora.

Si vols rebre les nostres circulars, indica’ns el teu correu electrònic i substriu-te:
Loading
Contacta amb nosaltres
C. de l’Alcalde Pere Bretcha, 1A
Olot (17800)
De Dilluns a Dijous:
De 8:00 a 14:00h
De 15:00 a 18:00h
Divendres:
De 8:00 a 14:30h
Desenvolupat per: Novostorm
envelopephone-handsetmap-markerhistory